RSS

RÓŻANIEC PRZYCZYNĄ NAWRÓCENIA.

Błagam Was usilnie przez miłość, którą ku Wam w Jezusie i Marji w sercu noszę, odmawiajcie codziennie, o ile Wam czas pozwoli, Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.

Błagam Was usilnie przez miłość, którą ku Wam w Jezusie i Marji w sercu noszę, odmawiajcie codziennie, o ile Wam czas pozwoli, Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.

Od najmłodszych lat szatan zarzucił na mnie swe sidła. Kilkanaście lat spowiedzi i Komunij św. świętokradzkich, cudzołóstwa i inne bardzo liczne ciężkie grzechy nie dawały mi nigdy spokoju. Ale szatan zaćmił mój rozum i pobudzał mię do coraz większych zbrodni. P. Bóg widząc moje postepowanie, ukarał mię, bo po pięciodniowej chorobie zmarło mi trzyletnie dziecko, zupełnie przedtem zdrowe (mam na to dowody). Ogarnęła mię rozpacz, ciągłe myśli o samobójstwie, o zerwaniu małżeństwa, pijaństwo na umor, bluźnierstwa przeciw Bogu, znienawidzenie samego siebie i bliźnich, oto co cechowało moją duszę. Po półtora roku takiego życia, P. Bóg zesłał na mnie ciężkie choroby (nerwica, gościec, przewlekłe zapalenie nerek, żylaki), wskutek czego stan mego zdrowia w krótkim czasie uległ zupełnej ruinie. Widziałem przepaść w jakiej się znajdowałem i, chociaż odbywałem spowiedzie, to jednak nie mogłem się dźwignąć bo one były świętokradzkie.

Pewnego razu dostał mi się do rąk „Rycerz Niepokalanej”, a widząc w nim bardzo liczne podziękowania za doznane łaski od Niepokalanej, zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę niema dla mnie żadnego ratunku. Zaprenumerowałem „Rycerza”, zacząłem nosić Cudowny Medalik, odprawiać częste nowenny do Matki Boskiej, odmawiać akty strzeliste i inne modlitwy, jednak na razie bezskutecznie.

W r. b. zapisałem się na członka Milicji Niepokalanej. I oto w dzień Objawienia się N. M. P. w Lurd 11 lutego, przychodzi mi myśl, abym codziennie odmawiał Różaniec św., co też chętnie uczyniłem. Odmawiając go, doszedłem do przekonania, że dotychczasowe moje spowiedzie są złe, że zataiłem grzechy ciężkie na pierwszej spowiedzi św.

Przygotowałem się do wielkanocnej spowiedzi z całego życia i po odprawieniu tejże 4 marca b. r. uzyskałem dawno upragniony spokój sumienia. Dwadzieścia cztery lata być w szponach szatana i walczyć z nim, co za okropne nieszczęście człowieka!

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21/10/2016 w Na cześć Maryi

 

Tagi: , , , ,

MĄŻ MARYI – OJCEM JEZUSOWYM. (cz. IV).

Seville - Holy Family paint in church Iglesia de la Anunciacion         Tego żąda odeń Bóg, w Anielskiem poselstwie, to nakazuje mu ojcowska powaga i srom niepokalany dziewiczej Oblubienicy Jego. Cztery istoty na niebie i ziemi pierwsze wymówiły to Imię prześwięte: Bóg tworząc je i obmyślając, Anioł przynosząc, Marya otrzymując z niebios i zezwalając, Józef nadając![1]) Możeż być, pytam, po boskiem macierzyństwie, szczytniejsza wielkość, zdumiewająca bardziej powaga? Samo Niebo orzeka ją i stanowi, wyrokując podobnie jak ziemia; bo gdy tu na świecie, nietylko ślepe niedowiarstwo zwać będzie Jezusa »synem cieśli«, Józefa ojcem Jezusowym, ale samaż Marya powie o nim: »Oto ojciec twój i ja szukaliśmy? Ciebie«, i Apostoł Filip rzecze: »Naleźliśmy syna Józefowego z Nazaret,[2]) i Ewangelia zaświadczy: »Ojciec i matka dziwowali się temu, co o Jezusie mówiono,«[3]) — oto Bóg posyła doń Anioła swego i wkłada mu w ręce wszystkie prawa i obowiązki ojcostwa.

A tak postanowiony i namaszczony z góry, Józef bez wahania staje się Ojcem Jezusowym, powagą, miłością, hodowaniem, przodownictwem, widomą głową najświętszej Nazaretu rodziny. »Wstawszy ze snu, opowiada o nim Mateusz Ewangelista, uczynił, jako mu rozkazał Anioł Pański, i przyjął żonę swoją, a gdy porodziła syna swego pierworodnego, nazwał imię Jego Jezus.«[4])

Przedziwny »w wierze swej i cichości«, Józef, nie mniej przedziwnym i doskonałym w posłuszeństwie swojem, mówi tu św. Tomasz z Akwinu. Cnota owa konieczna a miła i pożądana Bogu, cnota, o której Pan woła w Piśmie: »lepsze jest posłuszeństwo ni źli ofiary«,[5]) polega na czterech przednich zaletach czy warunkach:

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19/10/2016 w św. Józef

 

Tagi: , , , ,

Rodzina chrześcijańska jaką być powinna cz. LII (ostatnia)

Swieta RodzinaVI. Pogrzeb w chrześcijańskiej rodzinie.

   1. Po śmierci ciało ludzkie ulega zepsuciu i rozkładowi i dlatego od najdawniejszych czasów jest zwyczaj, że w ziemię je zakopują, wypełniając tem niejako wyrok Boży, wydany w raju na Adama i cały rodzaj ludzki: Iżeś usłuchał głosu żony twojej i jadłeś z drzewa, z któregom ci był kazał, abyś nie jadł, przeklęta będzie ziemia, aż się wrócisz do ziemi, z którejś wzięty; boś jest proch i w proch się obrócisz! (Gen. 3. 17). – Zwyczaj grzebania ciał jest w całym świecie powszechnym, a w chrześcijaństwie nakazanym.

Ciało ludzkie po śmierci jest tem samem ciałem, które człowiek miał za życia, ale nie takiem samem; jest jakby skorupą, którą dusza ludzka opuściła. Ludzie, niestety, nie mają należytego poglądu i rozumienia tego pozostałego ciała ludzkiego, tego trupa! Uważają go jeszcze jakby jakiegoś człowieka, prawda, że umarłego; ale ten trup, to nie człowiek, to tylko rozkładające się ciało byłego człowieka! To, co w żywym człowieku stanowiło głównie jego osobę, jego wartość, jego zasługi przed Bogiem i ludźmi, to jest dusza żyjąca, nieśmiertelna, a ta ciało to martwe już opuściła i na drugi świat do Boga i wieczności przeszła! Ludzie, niestety, o tej duszy zapominają, a prawie całą swą uwagę li tylko na ciało pozostałe zwracają. Temu ciału oddają honory, zaszczyty, składają wieńce, stawiają wspaniałe pomniki, ozdabiają je kwiatami, o niem mówią i piszą: pokój popiołom, niech ci ziemia lekką będzie, i inne bzdurstwa. Ale tak myślą i czynią tylko niewierzący; w rodzinach prawdziwie chrześcijańskich inaczej się zapatrywać i postępować powinni!

Read the rest of this entry »

 

Tagi: , , ,

DZIWNY WYPADEK.

sacrament5(autentyczne)

        Na skraju lasu stała leśniczówka. Mieszkańcy jej pędzili żywot spokojny i radosny. Szczęście opromieniało ich dom. Małżonkowie L., obdarzeni dwiema ślicznemi córeczkami, żyli w spokoju i radości. Okoliczni mieszkańcy z podziwem spoglądali na tę rodzinę.

Lecz oto na widnokręgu pokoju zjawił się złowrogi obłok – niesnaski rodzinne. Znajomi zauważyli ze zdziwieniem rozdźwięk w domu leśniczego. Widziano czasem zapłakaną jego żonę.

Potem w okolicy rozeszła się wiadomość, iż leśniczy zamierza wszcząć kroki o uzyskanie rozwodu, aby poślubić nauczycielkę S…. Wieść ta wprawiła wszystkich w zdumienie; niestety, te pogłoski były prawdziwe!

Napróżno pani L. starała się nakłonić swego męża na drogę uczciwości, by do domu wróciła pogoda i szczęście… Nic nie pomagał płacz i błagania.

– Jeżeli nie zgodzisz się na rozwód, to i bez twego pozwolenia ożenię się – wyrzekł do żony!

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16/10/2016 w Inne

 

Tagi: , , , ,

O WYCHOWANIU – JADWIGA ZAMOYSKA.

Chrześcijanie sprawiedliwie poczytują sobie uchybienia przeciw wierze i miłości za ciężki grzech, a dziwnie mało rozbudzone sumienie mają na grzechy przeciwko nadziei.

Chrześcijanie sprawiedliwie poczytują sobie uchybienia przeciw wierze i miłości za ciężki grzech, a dziwnie mało rozbudzone sumienie mają na grzechy przeciwko nadziei.

„…ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ, TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ…”

Znaczenie wiary w zmartwychwstanie.

     Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest najwymowniejszą nauką nadziei i dlatego rozpamiętywanie jego ma doniosłość pierwszorzędną. Chrystus Pan zarzucał ludziom swego czasu, że są małej wiary[1]. Czyżby nie można zarzucić dzisiejszym, że im braknie nadziei?

Nadmiernie rozwinięte samolubstwo, miękkość fizyczna, przemęczenie umysłowe, nieustanna walka o byt przy namiętnej żądzy natychmiastowych korzyści – są to cechy czasów obecnych. Nie dajemy sobie czasu, aby wykarczować i zorać, a już byśmy chcieli siać, a ledwie zasiejemy, chcielibyśmy zbierać plon naszej siejby. Wszelka praca, skoro sami jej widocznych owoców doczekać się nie możemy, wprawia nas w zniechęcenie, jeżeli nie w rozpacz. Ludzie, społeczeństwa, narody, nie mające nadziei odrodzenia, są zawczasu pokonane, zawczasu skazane na zagładę. „Jeśli się kto na nowo nie odrodzi, nie może oglądać królestwa Bożego”[2].

Chrystus Pan zmartwychwstając o nikim nie zapomniał – ani o tych, którzy przed nim umarli, ani o tych, którzy po nim przez wszystkie wieki umierać mają. Pierwszym niebo otwiera; drugim zabezpiecza zmartwychwstanie i żywot wieczny. Chrystus Pan staje się człowiekiem i jak my umiera, ażeby z nami przechodząc przez śmierć doczesną, doprowadzić nas za sobą do zmartwychwstania i życia wiecznego.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 14/10/2016 w Rodzina i wychowanie

 

Tagi: , , , , ,

MĄŻ MARYI – OJCEM JEZUSOWYM. (cz. III).

Ona pełna łaski i chwały, a czegóż braknąć może temu, który Ją posiada ? Właścicielowi serca Maryi, jakież odmówione będzie pragnienie, jaka modlitwa nie wysłuchana, jaka przyczyna bez mocy i skutku ?

Ona pełna łaski i chwały, a czegóż braknąć może temu, który Ją posiada ? Właścicielowi serca Maryi, jakież odmówione będzie pragnienie, jaka modlitwa nie wysłuchana, jaka przyczyna bez mocy i skutku ?

Józef, zresztą, mężem był biegłym w Piśmie św., które przedmiotem ustawicznym jego rozmyślań, podnietą wiary, nadziei, roskoszą serca było. Wiedział on zatem, iż Messyasz miał się urodzić z Dziewicy, a czas już po temu nadchodził. Owoż świadek naoczny świętości i dziewictwa Maryi, widząc i czcząc Ją, jako najczystszą, najświętszą między niewiastami, przypuścił, iż mógł się, cudem Bożym, począć Emmanuel w jej łonie. [1])

»A jeśli tak jest, woła tu Bernard św., to spyta kto może, dla czegóż Ją potajemnie opuścić zamierzył? Odpowiem mu nie własnem, lecz Ojców słowem. Józef chciał opuścić Maryę dla tego samego powodu, dla jakiego Piotr oddalić się chciał od Pana i mówił mu: »Wynijdź ode mnie, Panie, bom człowiek grzeszny jest; dla jakiego setnik pobożny wzdragał się Go przyjąć do domu swego, wyznając: »Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.« Zadrżał Piotr przed wielkością potęgi, lękał się setnik obecności Majestatu ; zląkł się też i Józef, jako człowiek, nowości takiego cudu, głębokości takiej tajemnicy, i chciał opuścić Maryę, Jej wybrany a św. przybytek. I będziesz-że dziwić się jeszcze, iż Józef w pokorze i cichości swej poczytał się za niegodnego obcowania z brzemienną Bogiem samym Dziewicą, skoro słyszysz, że i Elżbieta nie mogła przenieść chwilowej obecności Jej, jedno ze czcią i drżeniem wołała: »A zkądże mi to, że przyszła matka Pana mojego do mnie?« Podziwiaj raczej wielką sprawiedliwość Józefa, iż pragnie zniknąć przed Nią, ustąpić. Lecz dla czego potajemnie chce Ją opuścić, nie jawnie? Bo cichy jest, bo nie chce, aby się badano przyczyny rozłąki, pytano powodów. Co odpowie mąż sprawiedliwy ludowi twardego karku, ludowi niewierzącemu a przeczącemu? Gdyby wyznał, co czuł w duszy, co o Jej czystości nieskalanej mógł świadczyć, wnet niedowiarczy a okrutni Żydzi wyszydziliby go a Ją ukamienowali. Jakżeby uwierzyli Prawdzie Bożej, ukrytej, milczącej w łonie matki, skoro wzgardzili nią wtedy, gdy na głos wołała w Kościele? Coby uczynili temu, który jeszcze się nie był ukazał, ci, którzy potem na jaśniejącego cudami nie wahali się ściągnąć rąk świętokradczych? Słusznie przeto Mąż sprawiedliwy chciał potajemnie opuścić małżonkę świętą, aby ani kłamać, ani oskarżać niewinnej nie musiał!« [2])

Był to więc nie skutek krzywdzącego podejrzenia, lecz hołd prawy czci i poszanowania; nie owoc czy natchnienie zawiści mściwej, lecz święty akt pokory wobec wielkości Tajemnicy i jej widomego przybytku.[3])

Toż jak Bóg, w miłości swojej, dozwolić nie mógł, aby dziewictwo Matki Jego podejrzanem, a najświętsza z niewiast przez najświętszego z małżonków myślą nawet znieważoną była; tak w swej sprawiedliwości chciał, aby wiara taka, pokora, cichość nie bez wielkiej została nagrody. Oto więc otwierają się po nad Józefem niebiosa i Anioł Pański śpieszy go uspokoić, oświecić. Józef, prawy a święty małżonek Maryi, będzie miał także zwiastowanie swoje, a zwiastowanie odpowiedne charakterowi i godności jego.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12/10/2016 w św. Józef

 

Tagi: , , , ,

MARJA JEST PRAWDZIWIE MATKĄ BOGA.

mantegna-la-vierge-de-la-victoireBez żadnej wątpliwości tytuł Matki Bożej może wydać się nie do usprawiedliwienia. Bo oto dylemat, który zjawia się w naszym umyśle prawie spontanicznie: albo Marja dała rzeczywiście Bogu syna, lecz wtedy ten syn nie jest Bogiem, gdyż rozum uznaje tylko Boga wiecznego i jedynego, albo dziecię Dziewicy jest prawdziwie Bogiem, ponieważ istniało przez całą wieczność, lecz wtedy Marja nie może być uznana za Jego matkę, gdyż nie udzieliła Mu boskiej natury.

To rozumowanie jest jasne. Na pierwszy rzut oka wydaje się ono przekonywujące. A jednak – zdacie sobie z tego zaraz sprawę – jest najzupełniej błędne.

Przypuśćcie, proszę, że pewien naród odrzuca swych władców dziedzicznych i wybiera z pośród najzdolniejszych generałów czy polityków nowego króla. Od dnia koronacji staje się matka jego, choćby była najniższego pochodzenia, w rzeczywistości matką króla. Staje się nią pomimo, że w niczem nie przyczyniła się do godności syna, jedynie dlatego, że jest matką człowieka, który został królem. Od tej chwili, choćby nawet państwo nie przyznało jej szczególnych zaszczytów ani przywilejów, ogół poddanych otoczy ją głębokiem poważaniem i czcią.

Weźmy przykład bardziej przekonywujący.

Read the rest of this entry »

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 11/10/2016 w Na cześć Maryi

 

Tagi: , , , ,