Tagi

, , , , , , , , ,

c74ee00af678b468f839d244704a839aŚwięta Małgorzata Maria z objawienia Chrystusowego każdy piątek, a szczególnie pierwszy piątek miesiąca poświęcała gorętszej niż w innych dniach, czci Najświętszego Serca Jezusowego, i nie tylko godzinę w nocy z czwartku na piątek, a potem całą noc spędzała na modlitwie przed Przenajświętszym Sakramentem, ale także w każdy pierwszy piątek starała się przyjąć Komunię świętą, głównie w tym celu, by odwdzięczyć się Panu za niezmierzoną miłość, jaką nam okazał w czasie swojej męki. Kiedy przełożona Melin zakazała świętej Małgorzacie, widocznie dla próby, przyjmowania Komunii w pierwszy piątek miesiąca, kazał Pan Jezus wyrazić przełożonej swe niezadowolenie i dopiero wtedy, na prośbę świętej Małgorzaty Marii, przywrócił zdrowie chorej nowicjuszce, gdy ten zakaz został cofnięty. Pan Jezus objawił też życzenie, aby święta Małgorzata Maria we wszystkie piątki składała trzydzieści trzy hołdy Zbawicielowi zawieszonemu na drzewie krzyża, jako na tronie miłosierdzia, padając u Jego stóp w tym usposobieniu, jakie miała Matka Bolesna na Kalwarii, i ofiarując Ojcu Niebieskiemu Mękę Boskiego Syna, z prośbą o nawrócenie zatwardziałych serc.

Nabożeństwo w pierwszy piątek miesiąca ku czci Serca Jezusowego zaprowadzone zostało najpierw w klasztorze wizytek w Moulins, gdzie matka de Soudeilles celę, w której umarła święta Joanna Franciszka de Chantal, zamieniła w tym celu na kaplicę. W Paray-le-Monial zaczęto obchodzić publicznie to nabożeństwo, kiedy w 1688 roku zbudowano w ogrodzie klasztornym kaplicę ku czci Serca Jezusowego; odtąd w każdy pierwszy piątek miesiąca udawały się zakonnice w procesji do tej kaplicy, aby tam odśpiewać Litanię do Najświętszego Serca, jak również odmówić akt przebłagania i ofiarowania się.

Widocznie miłe było to nabożeństwo Sercu Jezusowemu, skoro Pan w objawieniu obiecał dać za nie hojne nagrody, a mianowicie szczególną pomoc w godzinę śmierci i wytrwanie w łasce; prócz tego członkowie bractwa Serca Jezusowego zyskują odpust zupełny w każdy pierwszy piątek lub pierwszą niedzielę miesiąca jeżeli się spowiadają, komunikują i modlą na intencję Ojca świętego. Nie dziw, że to nabożeństwo rozszerzyło się po świecie, zwłaszcza gdy sam papież Leon XIII w piśmie Świętej Kongregacji Obrzędów do całego episkopatu (z 21lipca 1899 roku) gorąco polecił, aby w pierwszy piątek miesiąca odmawiano litanię przez niego zatwierdzoną wraz z aktem ofiarowania się Sercu Jezusowemu.

A jakże ten dzień uczcić? Oto zaraz z rana ofiarować wszystkie swe sprawy Sercu Jezusowemu, uczestniczyć we wspólnym nabożeństwie albo przynajmniej wysłuchać Mszy świętej ku czci Serca Jezusowego, przyjąć Komunię wynagradzającą przynajmniej pragnieniem, odmówić akt przeproszenia i ofiarowania się wraz z innymi modlitwami, odbyć, jeżeli można, Drogę krzyżową, nawiedzić popołudniu Przenajświętszy Sakrament, zadać sobie jakieś umartwienie i spełnić jakąś ofiarę, a wszystko czynić z miłości ku Panu Jezusowi.

Bp Józef Sebastian Pelczar, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego według objawień danych św. Małgorzacie Marii i żywot tejże Świętej, Rzeszów 2017, s. 182-183.