Tagi

, , , , , , ,

mother_of_godMiesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Królowej Niebios, naszej najlepszej Matce. W tym czasie cały świat katolicki wychwala Bogarodzicę i głosi Jej dobroć i miłosierdzie. I nam trzeba się przyłączyć do ogólnego chóru chwały, aby uczcić Tę, którą sam Bóg wybrał sobie za Matkę, aby się zbliżyć do tronu Ucieczki grzeszników i Wspomożenia wszystkich wiernych. W tym celu posłuchajmy, jak święci Pańscy sławią wielkość Marji:

„Prawdziwie sprawiedliwą jest rzeczą wychwalać Ciebie, błogosławiona i niepokalana Boża Rodzicielko, która jesteś czci godniejsza od Cherubinów i wspanialsza od Serafinów, która nie przestając być Dziewicą, porodziłaś Syna Najwyższego” (św. Chryzostom).

„Marja jest rzeczywiście błogosławiona między niewiastami. Ewa sprowadziła na nas grzech, Marja łaskę; Ewa przyniosła nam śmierć, Marja życie; Ewa nas zraniła, Marja uleczyła” (św. Augustyn).

„Najświętsza Dziewica jest jako gołębica, która przyniosła ocalonym w arce gałązkę oliwną, symbol pokoju i przebaczenia” (św. Bonawentura).

„Ewa przez rozmowę z szatanem odwróciła nas od Boga, Marja przez rozmowę z Archaniołem połączyła nas z Bogiem” (św. Ireneusz).

„Pod Twoją opiekę uciekamy się, o Najświętsza Dziewico. Osłaniaj nas skrzydłami Swego miłosierdzia i dobroci. Najłaskawszy Boże, za przyczyną błogosławionej Panny Marji, wszystkich Aniołów i Świętych użycz łaski Swoim stworzeniom” (św. Efrem).

„Kto w grzechu jest, niech wzywa Marję, aby serce jego opromienione łaską Jej Syna skłoniło się do pokuty. Ale i kto chce pokutować niechaj błaga Marję, iżby oświecony tą samą łaską, zdołał zadośćuczynić i Bogu i ludziom” (św. Inocenty).

Nabożeństwo majowe, t.j. szczególniejsze uczczenie Marji podczas miesiąca maja, jest jednem z najmilszych nabożeństw Kościoła świętego. Zostało ono zaprowadzone przy końcu XVIII wieku podczas rewolucji francuskiej, której zgubny wpływ na wiarę i moralność rozpostarł się na całą Europę.

Kilka nabożnych osób zbierało się wtedy za radą jezuity B. Lalomia codziennie w Rzymie, modliło się i śpiewało pobożne pieśni przed pięknie ozdobionym ołtarzem Najśw. Marji Panny i ślubowało poświęcić ku Jej czci cały miesiąc maj aby ta Wspomożycielka chrześcijaństwa otworzyła oczy zaślepionym, bezbożnym, moralnie zepsutym ludziom i nawróciła ich znowu do Boga. Małe grono dzieci Marji powiększyło się wkrótce i nie za długo, nastąpiły w Rzymie liczne, uderzające nawrócenia. Zaczęto wkrótce odprawiać majowe nabożeństwa i w innych kościołach w Rzymie, a następnie w Neapolu, Sycylii, Hiszpanji, Francji i w innych krajach. Teraz odprawiają się już one w całym świecie katolickim i przeobficie spływają łaski na uczestniczących ze czcią i miłością w tych nabożeństwach. Papież Pius VII, który za wiarę był uwięziony przez Napoleona I i swoje wyswobodzenie zawdzięczał, jak świadczy, wstawieniu się Marji, użyczył 1815 r. licznych odpustów tym, co pobożnie biorą udział w nabożeństwie majowem.

Miesiąc maj bardzo jest stosowny do uczczenia Marji. Paczki i kwiaty, miłą woń rozsiewające, błękitne niebo – czynią ten miesiąc najpiękniejszym w roku. Marja zaś jest rozkoszą i ozdobą rodzaju ludzkiego, bo porodziła naszego Zbawcę i Odkupiciela. Miesiąc maj jest miesiącem kwiatów – Marja przez swoje cnoty jest najpiękniejszym kwiatem na ziemskiej niwie. Maj następuje zaraz po Wielkanocy. W czasie wielkanocnym całe chrześcijaństwo powraca do życia łaski. A czystość i niewinność nie możemy pewniej zachować, jak szukając pomocy i opieki u Najśw. Marji Panny. O tę łaskę prosimy też codziennie w miesiącu maju. Na koniec w kwiaty bogaty maj upomina nas, abyśmy tak jak Marja, wydawali kwiaty i owoce cnót pięknych dla uradowania Królowej maja.

Dlatego przygotowujcie się, dzieci Marji, do odprawiania tego uroczystego nabożeństwa. Cały ten miesiąc jest jakby dniem posłuchań u Matki Bożej.

W tym miesiącu Marja najbardziej jest skłonna udzielać obfitych łask ze skarbnicy, którą od Boga posiada, tym wszystkim, którzy się do Niej o pomoc udają w potrzebach duszy i ciała.

Z ufnością dziecięcą wynurzajmy się w tym miesiącu przed Matką naszą, przedstawiając Jej wszystkie nasze potrzeby, obawy, życzenia, nadzieje, całe serce Jej ofiarujmy, a możemy być pewni, że Marja nie pozostawi nas bez pomocy i pociechy. Przedewszystkiem prośmy o te łaski, które są dla zbawienia dusz naszych niezbędne.

Wstawiajmy się też za naszych bliźnich, osobliwie za grzeszników, pomnąc na słowa św. Jakuba: „Kto zawróci grzesznika z jego błędnej drogi, ten zbawi swą duszę i zakryje mnogość grzechów swoich”.

Także wielkie potrzeby Kościoła świętego upominają się, abyśmy o nich nie zapomnieli. Módlmy się za Kościół św. i za Ojca świętego.

A więc poświęćmy całkowicie miesiąc maj Najśw. Marji Pannie, a Jej błogosławieństwo nie omieszka spocząć na nas.

 

Cześć Marji, zbiór rozważań i przykładów o Matce Boskiej, Warszawa 1934, str. 5-8.