Tagi

, ,

Antoni CudotwórcaPrzybądź nam na ratunek o św. Antoni,

Niech nas przed Tronem Boga Twoja prośba broni

W Imię Pana naszego, który z Ojcem w niebie

I Duchem św. żyje, pozdrawiamy Ciebie.

 

Hymn na Jutrznię

Portugalski narodzie, któryś ten kwiat śliczny

Wydał światu, co sieje zapach balsamiczny,

Ciesz się w Bogu wraz z nami z ziomka tak zacnego

                                                            I w Antonim chwal Pana czasu porannego.

                                                           Byśmy za Jego prośbą wiedli żywot w cnocie,

                                                         Służyli Bogu wiernie, krzyż nieśli w ochocie.

                                                        V. Módl się za nami św. Antoni

                                                                R. Ratuj nas od zguby w życia tego toni.

                                                              V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

                                                             R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa

Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Panie, cudownego wyznawcy Twego Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, któraby nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła a na przyszłość wiecznych radości uczestnictwo zapewniła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św., Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Na Laudes

Przybądź nam na ratunek i t.d. jak na Jutrzni.

Hymn

Co głosów, co języków, co chwał i radości,

To wszystko ofiarujemy Bogu w wysokości,

Na chwalebną pamiątkę cnego Antoniego,

Pod opieką Marii cnotą kwitnącego,

Co pobożność z nauką połączywszy razem

Stał się wśród ludzi żywym Chrystusa obrazem.

V. Módl się za nami św. Antoni

R. Ratuj nas od zguby w życia tego toni.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa

Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Panie, cudownego wyznawcy Twego Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, któraby nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła a na przyszłość wiecznych radości uczestnictwo zapewniła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św., Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Na Prymę

Przybądź nam na ratunek i t.d. jak w.

Hymn

Pierwsza Twoja godzina, która Cię wsławiła,

Pod regułą Zakonu Augustyna była

Tam żyłeś niby Anioł w słabym człeka ciele.

Pragnąc krew swoją przelać dla Chrystusa śmiele.

I zazdroszcząc zwycięstwa Bernarda drużynie.

Idziesz szukać męczeństwa w Franciszka rodzinie.

V. Módl się za nami św. Antoni

R. Ratuj nas od zguby w życia tego toni.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa

Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Panie, cudownego wyznawcy Twego Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, któraby nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła a na przyszłość wiecznych radości uczestnictwo zapewniła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św., Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Na Tercję

Przybądź nam na ratunek i t.d. jak w.

Hymn

Żądny triumfu spieszysz w pogańskie krainy,

Lecz nie tam Cię czekają twych zasług wawrzyny.

Złożon ciężką niemocą i wracać zmuszony.

Wiatry niosą twą nawę w obce dla Cię strony.

Nie Hiszpania, lecz Włochy polem Twojej pracy,

Tu odtąd Twa Ojczyzna, tu twoi rodacy

V. Módl się za nami św. Antoni

R. Ratuj nas od zguby w życia tego toni.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa

Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Panie, cudownego wyznawcy Twego Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, któraby nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła a na przyszłość wiecznych radości uczestnictwo zapewniła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św., Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Na Sextę

Przybądź nam na ratunek i t.d. jak w.

Hymn

Nie chciał Bóg, by to światło pod korcem zostało.

Lecz aby drogi życia ludziom oświecało,

Więc wynosi lewitę na godność kapłana,

Co miał w sercach rwać chwasty, szczepić chwałę Pana.

Tu jak piastun Chrystusa i pośrednik ludzi

Słowem Bożem i cnotą zapał w sercach budzi

V. Módl się za nami św. Antoni

R. Ratuj nas od zguby w życia tego toni.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa

Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Panie, cudownego wyznawcy Twego Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, któraby nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła a na przyszłość wiecznych radości uczestnictwo zapewniła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św., Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Na Nonę

Przybądź nam na ratunek i t.d. jak w.

Hymn

Jak kiedy promień słońca jasnością swą strzeli,

Rozprasza cienie nocy i świat staje w bieli,

Tak jasność cnót Świętego rozprasza noc zbrodni,

Którą stworzyli w sercach duchownie odrodni

I chrzest pokuty biorąc wracają grzesznicy

Do swego Zbawiciela i Bogarodzicy.

V. Módl się za nami św. Antoni

R. Ratuj nas od zguby w życia tego toni.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Modlitwa

Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię Panie, cudownego wyznawcy Twego Antoniego nabożna i ustawiczna modlitwa, któraby nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła a na przyszłość wiecznych radości uczestnictwo zapewniła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św., Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Na Nieszpory

Przybądź nam na ratunek i t.d. jak w.

Hymn

Któż zliczy cuda Twoje! Śmierć, błąd, utrapienie,

Czart i trąd znika, chorzy biorą uzdrowienie,

Burze morskie ustają, więzy opadają,

Zguby się odnajdują, członki odrastają

Każdy kto z wiarą prosi, co szuka znachodzi,

Poświadczają to wszyscy – i starzy i młodzi.

Niebezpieczeństwa pierzchną, w potrzebach staranie

Każdy składa w Antonim, – świadkami Padwianie.

V. Módl się za nami św. Antoni.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa

Kościół Twój, Boże, niech uwesela uroczysta modlitwa Wyznawcy Twego św. Antoniego, aby duchowna pomoc Twoja była mu zawsze obroną a wiekuista radość naszym udziałem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na Kompletę

Hymn

Dojrzewa kłos niebieski i ziarnem ciężarny

Pochyla swoją głowę – opuszcza świat marny.

Lecz jak wódz po zwycięstwie wiedzie liczne jeńce,

Tak Święty wiedzie w niebo starce i młodzieńce,

Co nauką Chrystusa i przykładem życia

Uratował od zgrozy wiecznego rozbicia.

V. Módl się za nami i td. jak na Jutrzni.

Ofiarowanie Godzinek

Na cześć i chwałę Boga w Trójcy jedynego,

Ojca, Syna i Ducha na wieki świętego,

Ofiarujem Antoni św. te godziny,

Przyjm je, prosim, a uproś darowanie winy,

Uproś łaskę, niech Boga ujrzymy na wieki.

Ratuj w chwili, gdy będziem zawierać powieki. Amen.

 

Nabożeństwo ku czci św. Antoniego Padewskiego, Nakładem OO. Reformatów, Kraków 1938 r., str. 36-43.