Tagi

,

Dziś rozpoczyna się nowenna do Uroczystości św. Józefa, która przypada 19 marca.

Dziś rozpoczyna się nowenna do Uroczystości św. Józefa, która przypada 19 marca.

W czasie różnych trudności, trudnych warunków życia, potrzeb materialnych czy duchownych – wypróbowanym sposobem uproszenia pomocy Bożej jest odprawienie t. zw. Nowenny do św. Józefa. Nowenna czyli nabożeństwo trwające dziewięć dni polega na tym, że przez ten czas codziennie odmawia się pewne modlitwy ku czci św. Józefa, spełnia się akty pokutne np. umartwienie w jedzeniu, piciu, spoczynku i t. d., wreszcie, jeśli komu czas pozwala, można wysłuchać codziennie Mszę świętą i przystąpić do Sakramentów świętych. W ten sposób gorliwie odprawiana Nowenna wyprosi nam te łaski, o które prosimy i pomoc w sprawach materialnych (jeśli nam to posłuży na większe dobro duchowne).

 

 

Św. Teresa od Jezusa zapewnia nas, że nigdy nie została zawiedziona, ilekroć udawała się do św. Józefa z jakąś prośbą.  (…).

 

Ofiarowanie.

 

O Święty Józefie, wspomożycielu we wszystkich potrzebach i pocieszycielu smutnych, przyjmij łaskawie tę modlitwę i niech Ci prośby moje pokorne będą przyjemne. Usłysz wzdychania moje, o święty Józefie! Przez wszystkie łaski, którymi  Bóg uwieńczył cnoty Twoje, proszę Cię raz jeszcze: miej litość nad strapionym sercem moim, przedstaw potrzebę moją przed tronem Bożym i wyjednaj mi przez Twoje zasługi, ażeby Bóg wysłuchać raczył pokornej modlitwy mojej – przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

(Tę modlitwę należy przez wszystkie 9 dni odmawiać).

 

Fragmenty z książeczki: O. Bernard od Matki Bożej, Święty Józef wzór nasz i opiekun, Kraków 1939, rozdział IV, str. 135, 138.