Tagi

, ,

rycerz_niepokalanejREWOLUCJONIŚCI HISZPAŃSCY A KOŚCIÓŁ.

 

Powstańcy w Asturii (prowincja w Hiszpanji), któremi, jak wiadomo, kieruje masonerja, dokonali szeregu potwornych czynów. Spalili oni żywcem ks. Jose Villameva, rektora seminarium. Innego kapłana po rozstrzelaniu poćwiartkowali na kawałki, poczem wystawiono go na widok publiczny; innego zaś księdza powieszono na drzwiach rzeźni z napisem: „Mięso na sprzedaż”. W pewnej wiosce zmusili kapłana do odprawienia nabożeństwa nad grobem zabitych policjantów, potem pozbawili go życia. Prócz tego wysadzili w powietrze dwa klasztory żeńskie z wszystkiemi zakonnicami, oraz zamordowali trzech kanoników, siedmiu proboszczów, pięciu zakonników, sześciu kleryków, ośmiu braci szkolnych. Oto jak „postępowo” działa komunizm, którego się i u nas zachciewa wywrotowcom.

 

PRZEJŚCIA NA KATOLICYZM.

 

Liczba nawróceń w Wiedniu (Austrja) wzmaga się stale. W r. 1930 przyjęło katolicyzm 27 Żydów, 39 protestantów i 7 osób innych wyznań; w r. 1931 – 43 Żydów, 51 protestantów i 8 osób innych wyznań; w r. 1932 – 42 Żydów, 71 protestantów i 10 osób innych wyznań; w r. 1933 – 102 Żydów, 51 protestantów i 7 osób innych wyznań, w pierwszej zaś połowie 1934 r. – 152 Żydów, 66 protestantów i 17 osób innych wyznań.
W Anglji przeszedł na łono Kościoła katol. Lord Sempill, dyrektor Brytyjskiego Urzędu Lotnictwa, jeden z najwybitniejszych lotników angielskich. Liczy on obecnie 41 lat. W czasie wojny światowej zajmował kierownicze stanowisko w angielskiem ministerstwie lotnictwa, po wojnie zaś zorganizował japońską służbę lotniczą.

 

CHRZEST MURZYNA.

 

Misjonarz de la Consolata, Włoch, w czasie swego objazdu misyjnego w Nyeri (Afryka) zauważył olbrzymią chmarę kruków unoszących się nad swą zdobyczą. Podjechawszy bliżej samochodem, spostrzegł zniekształconego przez ptaki murzyna. Ponieważ ciężkie rany zapowiadały śmierć, misjonarz, po krótkiej nauce, udzielił mu Chrztu św. Użył do tego wody, znajdującej się w chłodnicy samochodu.

 

Wybrane fragmenty z: Rycerz Niepokalanej, rok XIV, styczeń 1935, Nr. 1 (157), str. 24-25.