Tagi

, , ,

Sacred-Heart-PiercedNie można wątpić, że święta Małgorzata Maria miesiąc czerwiec poświęcała szczególnej czci Serca Jezusowego, bo wszakże w tym miesiącu otrzymała najważniejsze objawienie, w tym też miesiącu przypada piątek po oktawie Bożego Ciała; ale praktyka ta rozpowszechniła się dopiero od 1833 roku. Pierwszą do niej zachętę dała uczennica pensjonatu w paryskim klasztorze Najświętszej Panny des Oiseaux nazwiskiem Aniela de Sainte-Croix[1], poświęcając miesiąc czerwiec Najświętszemu Sercu Jezusowemu, tak jak miesiąc maj poświęcony jest Najświętszej Pannie. Arcybiskup paryski de Quélen pochwalił i zatwierdził tę praktykę. A nadto postanowił, żeby miesiąc ku czci Boskiego Serca obejmował 33 dni, na pamiątkę 33 lat Zbawiciela i aby w tym czasie modlono się szczególnie o nawrócenie grzeszników i o odrodzenie społeczeństwa w duchu chrześcijańskim.

Niebawem przełożona wymienionego klasztoru matka Hieronima[2] wydała osobną książkę pod tytułem: Miesiąc Serca Jezusowego, która znalazła chętne przyjęcie. W ślad za nią poszły inne dziełka tejże treści[3], a praktyka ta szybko rozszerzyła się w świecie katolickim, zwłaszcza gdy Pius IX dekretem z 8 maja 1873 roku przywiązał do niej odpusty, a Leon XIII w piśmie Kongregacji Obrzędów z 21 lipca 1899 roku gorąco ją polecił[4].

A na czym polega ta praktyka? Oto na tym, aby uczestniczyć w codziennych nabożeństwach odprawianych w kościele, gdzie zaś tych nabożeństw nie ma, tam codziennie rozmyślać o Najświętszym Sercu Jezusowym lub przeczytać coś duchowego tejże treści, przy tym odmawiać Litanię do Boskiego Serca, słuchać Mszy świętych i nawiedzać Przenajświętszy Sakrament, a parę razy przystąpić do Komunii świętej, dołączając do niej akt ofiarowania się i przeproszenia.

 

Bp Józef Sebastian Pelczar, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego według objawień danych św. Małgorzacie Marii i żywot tejże Świętej, Rzeszów 2017, s. 184-185.

[1] Aniela de Sainte-Croix, francuska zakonnica z paryskiego klasztoru Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego des Oiseaux (Notre Dame), jako nowicjuszka otrzymała natchnienie, by miesiąc czerwiec poświęcić czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu, pomysł zaakceptowała przełożona wraz ze wspólnotą, a następnie biskup paryski w efekcie w 1833 roku to siostry Najświętszego Serca Jezusowego des Oiseaux po raz pierwszy przeżywały czerwiec jako miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu [przyp. red.].

[2] Hieronima, przełożona klasztoru Notre Dame des Oiseaux w Paryżu [przyp. red.].

[3] W polskim języku dziełko ojca Prokopa Leszczyńskiego, kapucyna i Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy ojców jezuitów w Krakowie.

[4] Wierni zyskują 300 dni odpustu za każdy raz, ilekroć uczestniczą w tych ćwiczeniach, a odpust zupełny za 10 razy w ciągu miesiąca.