Tagi

, , ,

Święty Antoni miał zwyczaj codziennie polecać Najświętszej Pannie czystość swojej duszy i na tę intencyę odmawiał trzy „Zdrowaś Marya” z dodaniem następujących wezwań:

O Maryo zawsze Panno przed porodzeniem Boga, zachowaj w czystości ciało i duszę moją. Zdrowaś Marya.

O Maryo zawsze Panno przy porodzeniu Boga, zachowaj w czystości ciało i duszę moją. Zdrowaś Marya.

O Maryo zawsze Panno po porodzeniu Boga, zachowaj w czystości ciało i duszę moją. Zdrowaś Marya.

Święty Antoni doznawszy zbawiennych skutków tej modlitwy, zalecał ją wszystkim, którzy się do niego udawali, jako skuteczny środek do zachowania czystości pośród niebezpieczeństwa świata. (Luigi Linti L. IV p. 238).

Ks. Ignacy Kłopotowski, O chlebie Świętego Antoniego 1903, str. 61.