Tagi

, ,

3df12210855e9851de35c36562e54d3aModlitwa błagalna ku otrzymaniu łask i miłosierdzia Boskiego we wszystkich potrzebach, nędzach, uciskach i nieszczęściach, wypraszająca cudowne skutki, napisana przez świętego pielgrzyma francuskiego Benedykta Józefa Labre’a.

 

I. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia przez Krew Jezusa! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, Jezusa Chrystusa, jak naznaczyłeś lud Twój Izraelski, by go uwolnić od śmierci. A Ty, Maryjo, Matko miłosierdzia, proś i błagaj za nami i wyjednaj nam łaskę, o którą z pokorą prosimy. – Chwała Ojcu itd.

II. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia przez Krew Jezusa! Zachowaj nas od potopu złości świata, jak zachowałeś Noego od potopu powszechnego. Ty, Maryjo, Arko zbawienia, proś i błagaj Boga za nami i wyjednaj nam łaskę, o którą z pokorą prosimy. – Chwała Ojcu itd.

III. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia przez Krew Jezusa! Uwolnij nas od nieszczęść, na które zasłużyliśmy, jak uwolniłeś Lota z pożaru Sodomy. A Ty, Maryjo, Orędowniczko nasza, proś i błagaj za nami i wyjednaj nam łaskę, o którą z pokorą prosimy. – Chwała Ojcu itd.

IV. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia przez Krew Jezusa! Pociesz nas w potrzebach naszych i trwogach, jak pocieszyłeś Joba, Annę i Tobiasza w ich uciskach. A Ty, Maryjo, Pocieszycielko zasmuconych proś i błagaj Boga za nami i wyjednaj nam łaskę, o którą z pokorą prosimy. – Chwała Ojcu itd.

V. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia przez Krew Jezusa! Nie chcesz śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył; daj nam przez Twoje miłosierdzie czas do czynienia pokuty, ażebyśmy, odmienieni i żałujący za wszystkie grzechy nasze, żyli w wierze, nadziei i miłości, w pokoju z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. A Ty, Maryjo, Ucieczko grzeszników proś i błagaj Boga za nami i wyjednaj nam łaskę, o którą z pokorą prosimy. – Chwała Ojcu itd.

VI. O Krwi droga Jezusa, Zbawcy naszego, wołaj do Twego Ojca, miłosierdzia, przebaczenia, łaski i pokoju dla nas… i dla wszystkich. Chwała Ojcu itd.

VII. O Maryjo, Matko i Nadziejo nasza, proś za nami, za … i za wszystkimi, i wyjednaj nam łaskę, o którą z pokorą prosimy. – Chwała Ojcu itd.

100 dni odpustu za każdy raz (Pius IX).

Módlmy się:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła św.

Niepokalana Matko Boga! Proś Jezusa za nami, za … i za wszystkimi! Jezu i Maryjo, miłosierdzia! Św. Michale Archaniele, św. Józefie, święci Piotrze i Pawle, opiekunowie wszystkich wiernych Kościoła Bożego i Wy wszyscy Aniołowie, Święci i Święte nieba, św. Benedykcie-Józefie Labre, proście i wyjednajcie łaskę i miłosierdzie dla nas, dla … i dla wszystkich. Amen.

 

Kwiat Eucharystyczny, Kraków 1939 r.

Tekst ukazał się w Biuletynie czcicieli św. Marii Goretti nr. 6/2020