Tagi

, ,

Oto recepta, która z pewnością zaradzi złemu, jeżeli się jej wiernie trzymać będziesz. Zdaje mi się, że na roztrzepanie jest jedna tylko i jedyna rzecz agere contra t. j. nie folgować sobie. I tak n. p. gdy przychodzi czas czytania – czytać, nie odrywać się, nie oglądać się. Kiedy czas szycia – szyć, nie podnosząc oczu od roboty. I tak sama przy każdem zajęciu: age quod agis, czyń co czynisz, jak mówi łacińskie przysłowie. Jak czas na milczenie – milczeć; jak czas na wspólna rekreację – zostać wśród drugich, nie wybiegać co chwila z pokoju, przysiąść fałdów i rozmawiać. – Jak zaczniesz robotę, nie bierz innej, póki pierwsza nie skończona. – Jak zaczniesz książkę, to nie rozpoczynaj innej, póki pierwsza nie skończona. – Nie skarżyć się na nic i na nikogo pod pierwszym wrażeniem. – Mówiącemu nie przerywać i nie wtrącać swego zdania, nie wysłuchawszy do końca. Rzeczy swoje zaraz po użyciu ich, kłaść na właściwe miejsce. – Drzwi, szafy, szuflady zamykać. – Rachunki bardzo porządnie prowadzić.

Dyskusji nigdy nie zaczynać od tego, w czem się zdania różnią, ale od tego w czem się zgadzają. Niema dymu bez ognia, więc w każdym zarzucie jest coś prawdy, trzeba więc zacząć od potwierdzenia tej prawdy, bo to usposabia życzliwie tamtą osobę, gdy się coś w jej zarzucie uznaje, – przeciwnie zaś dzieje się gdy się odrazu zaprzecza, bo to podnieca do kłótni. Zawsze więc zaczynajcie od słowa „tak”, a nie zaś od „nie”. W taki sposób pozyskawszy sobie i zjednawszy ową osobę, możemy spokojnie i łagodnie przystąpić do przekonania jej, że nie ma słuszności, lub że się myli.

Co do skrupułów, jeżeli jesteś do nich skłonną, radzę ci nie robić rachunków sumienia, jak tylko przed spowiedzią i krótko; a natomiast ile razy zauważysz coś, co zrobiłaś złego, natychmiast przeproś Boga, nie czekając wieczora. I za każdym razem, gdy coś w sobie złego spostrzeżesz, zrób natychmiast akt skruchy. Wogóle pamiętaj, że my tylko jedną rzeczą możemy służyć Bogu t. j. naszą wolą, a jedną tylko rzeczą obrażamy Go: złą wolą, lub brakiem dobrej woli. Więc o to tylko się kłopocz, o to proś, za to przepraszaj, co wynika z twej woli.

Pismo Kuźniczanek 1924, R. IV nr 6, str. 49-50.