Tagi

, ,

Daj Boże, aby nasze rodziny polskie naśladowały cnoty Najświętszej Rodziny, aby były złączone z Chrystusem, a wtedy Polska stanie się wzorem narodów i perłą Kościoła.

Daj Boże, aby nasze rodziny polskie naśladowały cnoty Najświętszej Rodziny, aby były złączone z Chrystusem, a wtedy Polska stanie się wzorem narodów i perłą Kościoła.

„I błogosławił im Bóg i rzekł: roście i mnóżcie się…” (I. Rodz. 1, 28).

 

Rodzina i ojczyzna to dwie najdroższe społeczności ludzkie na ziemi, ściśle ze sobą złączone. Rodzina to najstarsza instytucja Boża, podniesiona przez Chrystusa do godności sakramentu; oparta na miłości nierozerwalnej, ożywiona miłością, rosnąca miłością, szczęśliwą miłością.

 

Rodzina to ogród żywy, w którym ojciec jest ogrodnikiem, matka słoneczkiem, dzieci kwiatami. Rodzina polska i katolicka to szkoła miłości Boga i ludzi, Kościoła i ojczyzny, wiary i języka ojczystego, to nauka pracy i cnoty, posłuszeństwa i poświęcenia.

 

Rodzina to żywe źródło ojczyzny. Nigdy wody rzek nie są czystsze od źródeł swoich, – nigdy naród nie jest lepszy od rodzin, z których się składa. Jakie rodziny, takie wsie, takie miasta, taki naród cały. Próg rodzinny to ostatnia twierdza ojczyzny. Naród polski mógł zmartwychwstać i zmartwychwstał, bo ta twierdza rodzinna nie została zdobyta, broniły jej nawet dzieci polskie. Hasło bojowe Rzymian >>za ołtarz i ognisko domowe<< było hasłem naszych czasów niewoli, niech będzie i dzisiaj w czasach wolności ojczyzny.

Kto szerzy słowem czy piórem niewiarę wśród rodzin, kto psuje czyste obyczaje rodzinne, kto rozluźnia węzły małżeńskie, głosi wolną miłość, kto podkopuje powagę ojca i matki, kto buntuje dzieci przeciw rodzicom, kto odmawia rodzicom prawa wychowywania dzieci: ten jest wrogiem nie tylko rodziny katolickiej, ale i ojczyzny, ten depce prawo Boże i prawo natury. Niestety wrogów rodzin katolickich i polskich dziś nie brak, dlatego ojcowie i matki czuwać muszą nad świętością ogniska domowego i wiary katolickiej. Biada ojcu, matce, jeśli słowem czy życiem rozbijają ogniska rodzinne, jeśli w testamencie dzieciom przekazują nie pobożność ale niewiarę; nie czystość, ale rozpustę; nie trzeźwość, ale pijaństwo; nie miłość, ale przekleństwo. Nie jest ojcem rodziny ten, który dom rodzinny uważa tylko za gospodę, a sercem jest daleki od żony, dzieci; nie jest matką rodziny ta, która dzieci i mieszkanie rodziny uważa za więzienie; nie będzie dobrym obywatelem, kto nie jest dobrym synem rodziny; nie będzie dobrą matką, która nie jest dobrą córką. Zwyrodniały to człowiek, który nie kocha gniazda rodzinnego i języka ojczystego. Kosmopolita, to spaczony, nienaturalny, sztuczny pasożyt narodu; podły samolub.

Nauczyciel Miłości i Prawdy – Jezus Chrystus; by podnieść i uświęcić rodzinę, Sam wchodzi w rodzinę ziemską. I ta Najświętsza Rodzina w Nazarecie staje się najwspanialszym wzorem rodziny katolickiej. Św. Józef, przybrany ojciec, był mężem sprawiedliwym, Najśw. Matka była służebnicą Bożą, a Jezus wzrastał wśród tych ukochanych i kochających serc dziewiczych w łasce i mądrości u Boga i u ludzi. Uszczęśliwia tę najszczęśliwszą pod słońcem rodzinę nie majątek, nie dostatek, lecz miłość najczystsza i cnota najwyższa; jednoczy ją najserdeczniej Chrystus.

Daj Boże, aby nasze rodziny polskie naśladowały cnoty Najświętszej Rodziny, aby były złączone z Chrystusem, a wtedy Polska stanie się wzorem narodów i perłą Kościoła.

Jezus, Maryja, Józef, Wam oddaję serce moje i duszę moją!

 

MODLITWA PRZED OBRAZEM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY.

O najukochańszy Jezu, który Swoim niezrównanie cnotliwym i przykładnym życiem w zaciszu domowym uświęciłeś już tu na ziemi Rodzinę przez Ciebie wybraną, spojrzyj okiem łaskawym na naszą rodzinę, do nóg Twoich upadającą i o pomoc Cię żebrzącą. Wspomnij, że rodzina nasza należy do Ciebie, ponieważ się Tobie poświęciła. Spojrzyj łaskawie na nas, zachowaj od niebezpieczeństw, wspomagaj w potrzebie i udziel nam wszystkim siły, byśmy w naśladowaniu Twej św. Rodziny, w służbie i miłości ku Tobie przez życie nasze wiernie wytrwali i Ciebie kiedyś w niebie wiecznie chwalić mogli. – O Maryjo, najsłodsza Matko, błagamy Cię o potężną Twą opiekę! – Najchwalebniejszy Patriarcho, Józefie św. przedstaw prośby nasze Maryi i Boskiemu Dzieciątku. Amen.

 

Ks. Szymon Jarosz T. J., Pamiątka misyj i rekolekcyj (nauki i nabożeństwa), Kraków 1937 r., str. 132-136.