Tagi

, , , ,

Święto wynagrodzenia. Za co? Za wielką herezję naszych czasów, a jest nią tak zwany laicyzm, czyli ześwietczenie życia zwłaszcza publicznego.

Święto wynagrodzenia. Za co? Za wielką herezję naszych czasów, a jest nią tak zwany laicyzm, czyli ześwietczenie życia zwłaszcza publicznego.

Pierwszorzędną uroczystością naszego Stowarzyszenia jest święto Serca Bożego. Powinni je członkowie każdego roku uczcić gorącą nowenną, a w samo święto specjalną mszą świętą, uroczystemi nieszporami z procesją.

Ale i święto Chrystusa-Króla, przypadające na ostatnią niedzielę października, jest członkom Apostolstwa Modlitwy szczególniej drogie i bliskie. I to z bardzo wielu powodów.

Najpierw dlatego, że hasłem naszem jest wezwanie: Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo twoje! Zanim jeszcze uroczystość Chrystusa-Króla została przez obecnego Papieża Piusa XI ustanowiona, Apostolstwo starało się, żeby królewskie prawa Zbawiciela naszego były uznawane i wykonywane w życiu prywatnem i publicznem. Rozszerzanie i pogłębianie królestwa Jezusowego wśród ludzi było, jest i będzie najgorętszem pragnieniem naszego Stowarzyszenia.

Powtóre dlatego, że w tym dniu we wszystkich kościołach ma być odmówiona wobec wystawionego Najśw. Sakrementu litanja do Serca Bożego i akt oddania całego rodzaju ludzkiego temuż Najśw. Sercu Jezusa.

Po trzecie i z tej racji, że w uroczystość Chrystusa-Króla wszyscy członkowie Apostolstwa mogą pozyskać odpust zupełny pod zwykłemi warunkami.

Pamiętajmy na słowa św. Małgorzaty Marji, która tak pisze: >>Uwielbienia godne Serce Jezusa chce ustalić we wszystkich sercach królestwo czystej miłości swojej, a zburzyć i usunąć królestwo djabelskie<<.

 

Według zamiarów Ojca św. uroczystość Chrystusa-Króla ma być świętem hołdu i wynagrodzenia.

  1. Święto hołdu królewskiego. W tym dniu powinniśmy publicznie stwierdzić i wyznać, że Pan nasz Jezus Chrystus ma najwyższą władzę królewską nad całem społeczeństwem ludzkiem: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To święto przypomina całemu światu, że Jezus jest Królem królów, że przed Nim mają się pochylać wszystkie władze ludzkie, a jego prawo uznać wszystkie narody.
  2. Święto wynagrodzenia. Za co? Za wielką herezję naszych czasów, a jest nią tak zwany laicyzm, czyli ześwietczenie życia zwłaszcza publicznego. >>Im bardziej, pisze Pius XI, zebrania międzynarodowe i zgromadzenia narodowe przywalają niegodziwem milczeniem najsłodsze Imię naszego Odkupiciela, tem więcej trzeba je okrzykiwać i rozszerzać znajomość praw, znajomość godności i królewskiej władzy Chrystusa<<.

 

Jak należy obchodzić to święto?

  1. Wzbudzę akt wiary osobisty i głęboki, że Pan nasz Jezus Chrystus ma absolutne prawo, by On i jego święte zasady kierowały społecznem i publicznem życiem narodów i państw. Powtóre, że narody i państwa mają obowiązek oddawać publiczną cześć Jezusowi, jako najwyższemu Władcy swemu.
  2. W tym dniu oddam hołd uroczysty Sercu Bożemu, poświęcając na nowo swoją osobę i swoją rodzinę Królowi królów. Taką też myślą kierował się Kościół ustanawiając to święto, przepisał bowiem, żeby w kościołach odmówiono akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu.
  3. Wezmę udział w uroczystych nabożeństwach i przystąpię do Komunji św.
  4. Jest rzeczą bardzo wskazaną, żeby w tym dniu stowarzyszenie katolickie, a wśród nich szczególniej Apostolstwo Modlitwy, urządziły akademje ku czci Chrystusa-Króla.

Niech będzie uwielbione Najśw. Serce Jezusa w Eucharystji. 300 dni odpustu za każdy raz.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyć serce moje według serca twego. 300 dni odpustu za każdy raz.

Najśw. Serce Jezusa, w Tobie pokładam ufność moją. 300 dni raz na dzień.

 

Posłaniec Serca Jezusowego, rocznik 59, październik  1931, str. 289-290.

*drugi tytuł w nawiasie Juan Arecharaleta.