Tagi

,

birth-of-the-blessed-virgin-mary-murillo        Opowiadają, najmilsi, a wielki i uczony Papież Benedykt XIV. w Historyi swej świąt i tajemnic religii powtarza i otacza poważnemi świadectwy podanie to, iż zanim uroczystość urodzin Bogarodzicy d. 8 Września postanowioną została, pobożny pewien pustelnik corocznie dnia tego słyszał niebiańską śpiewów harmonię. Przeczuwając tajemnicę, pytał o to Pana w modlitwie, i otrzymał odpowiedź, iż jest to dzień przyjścia na świat Maryi, święcony uroczyście w niebiesiech, zanim poznany będzie i obchodzony na ziemi, któraby go bardziej jeszcze święcić powinna. Zaszczycony objawieniem tem sługa Boży udał się do Rzymu, do Namiestnika Chrystusa, i ustanowienie uroczystości wyjednał.

 

Bądź co bądź, to pewna, iż pośród wszystkich świąt i tajemnic Przenajśw. Matki-Dziewicy, ta pamiątka Narodzenia Jej najbliższa nam niejako, najradośniejsza, najsłodsza. Po Urodzinach Chrystusa i święcie Zmartwychwstania Jego nie masz weselszej dla nas uroczystości, droższego wspomnienia. Wszystkie inne święta: Niepokalanego Poczęcia, Zwiastowania, Wniebowzięcia chwałą są zapewne i radością naszą, ale przedewszystkiem chwałą i radością samej Maryi; Narodzenie zaś naszem jest szczególniej, wyłączniej, bo ta Maluczka nam jest dana, jako Matka Boga i Zbawcy naszego, bo zrodziła się, aby żyć z nami, naszem oddychać powietrzem, po naszej stąpać ziemi, dzielić i ratować nędze nasze. Kościół św. wykłada nam to najwierniej, gdy śpiewa w nabożeństwach dnia tego: »Narodzenie Twoje, Bogarodzico Maryo, wesele zwiastowało całemu światu; z Ciebie, bowiem, powstało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Pan nasz, który znosząc klątwę, dal błogosławieństwo, a zawstydzając śmierć, darował nam żywot wieczny!«maria

 

Wreszcie, drodzy moi, sam Bóg, stwierdzając te uczucia nasze chwały, radości uwielbienia, zapowiada Ją i głosi usty proroka swego: »I będzie, mówi On, w ostateczne dni przygotowana góra domu Pańskiego na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórki, a a popłyną do niej wszyscy narodowie!«

 

Co więcej, nie przestając na tej zapowiedzi ogólnej powszechnego ludów u stóp Maryi zebrania, sam też woła nas ku Niej, słodko przyzywa i pociąga. Słuchajcie: oto »Mądrość powiada Pismo, zbudowała sobie d o m, wyciosała siedm filarów .. . a skoro dom już powstał, dla wszystkich przystępny, posłała dziewki swe, t. j. sługi swoje, dziewiczy Kościół swój, aby przyzwały: jeśli kto jest maluczkim niechaj przyjdzie do mnie. I głupim mówiła: pójdźcie, pożywajcie chleba mego i pijcie wino, którem wam rozstworzyła. Opuśćcie dzieciństwo, a żyjcie i chodźcie drogami roztropności!« [1])

 

Najmilsi moi! Oto głos Boży, oto Pańskie ku domowi Jego, na łono i do stóp Maryi wezwanie! O pójdźmy za niem śpiesznie, pójdźmy sercem i duszą całą! Myśmy maluczcy, nędzni, słabi, pójdźmyż czerpać światło, moc, wzrost duchowny, pokrzepienie w zgotowanych tam pokarmach Bożych, w łaskach i darach nieba, których Marya niezgłębioną i niewyczerpaną skarbnicą! Myśmy »głupi dla Chrystusa,« [2] ) jak mówi Apostoł; a co prawdziwie smutna, myśmy głupi nieraz tą ziemską mądrością, co to jest nieprzyjaciółką Mądrości Bożej, myśmy głupi i dziecinni tą światową lekkomyślnością, co nie baczy dnia i godziny, a dla spraw i rzeczy ziemskich, znikomych, które mól gryzie, złodziej wykrada, a śmierć zabiera, gotowa poświęcić »Jedno konieczne«,[3]) skarb nieśmiertelny, Królestwo Boże i sprawiedliwość jego. Ach, więc pójdźmy do stóp Maryi, tam »opuśćmy to istne dzieciństwo«, a żyjmy odtąd i chodźmy drogami prawdziwej, Ewangelicznej roztropności, przenoszącej duszę nad ciało, niebo nad ziemię, Boga nad wszystko. A tak pamiątka i rozważanie skuteczne Narodzenia Najśw. Bogarodzicy i Matki naszej, stanie się też dniem naszych dla cnoty i zbawienia urodzin!

Amen.

 

Niepokalana Bogarodzica Marya w świetle Ewangelii i Ojców Kościoła, T. I, Wiedeń 1890. Str. 230-232.

 

[1]  Prov, IX, 1— 6.

[2]  I. Cor. IV, 10 .

[3] Luc. X, 42.

Reklamy