Tagi

, ,

Mary Consolation     O Maryo Królowo najchwalebniejsza! Ty głosem Matki przemawiasz do serca naszego! Ty głosem Pani wszechwładnej wzywasz nas wszystkich. Dusza moja słyszy, jak z nieba wołasz rzewnie: „Wznieście ku mnie oczy wasze, wy wszyscy, którzy pracujecie, których serce miecz boleści przeszywa, których oczy płaczą gorzkiemi łzami.

Chodźcie do mnie z niepokojem, który dręczy dusze wasze, z cierpieniem, które wysusza serca wasze, z pamięcią grzechu, która osłabia nadzieje wasze.

Do mnie wołajcie, którzy na ciężkiej życia drodze upadacie pod krzyża ciężarem, a poratuje was potęga i miłość moja”.

Ratujże nas, ratuj, Królowo nieba i ziemi, ratuj! Któż bowiem z nas grzesznych nie potrzebuje wszędzie ratunku Twojego? Ratuj nas w niedoli, abyśmy nie upadli pod krzyża ciężarem, ratuj nas w nieszczęściu, abyśmy jego urokiem zwiedzeni nie uciekli od krzyża. Ratuj Maryo! abyśmy pod błogosławieństwem krzyża nie tęsknili do szczęści świata.

Maryo Matko nasza i Królowo, Ty nas prowadź, Ty nas pocieszaj, Ty sił dodawaj na przebycie wielkiej życia pielgrzymki! Ty ratuj przy śmierci i gdy staniem przed Sędzią naszym, a Twoim Synem. Uproś, by dla Twej miłości nie sprawiedliwością, lecz miłosierdziem się rządząc, skronie nasze raczył uwieńczyć chwalebną koroną szczęścia wiecznego. Amen.

V. Maryo, Matko miłosierdzia, módl się za nami, a będziem wybawieni.Obraz_Matki_Bożej_Pocieszenia_-_Pani_Gniezna

R. Maryo, Orędowniczko nasza, przemów za nami, a będziem zbawieni.

V. Pan i Bóg nasz słusznie karze nas za grzechy nasze, ale Ty, o Matko! Matko nasza najlitościwsza, uproś nam zbawienie.

R. Maryo! W Jezusie Twoim i w Tobie położyliśmy nadzieje nasze, nie dopuść więc, byśmy doznali pohańbienia. Amen.

 

Módlmy się.

Nieskończone dzięki oddaję Ci, Odkupicielu mój! żeś mi dać raczył swą Matkę za Matkę i pocieszycielkę, przez której możną przyczynę my grzeszni, którzyśmy zasługiwali na gniew Boży, trafić możemy do łaskawości Jego niezmiernej. Amen.

 

53 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych, Kraków 1897, str. 288-290.

Reklamy