Tagi

, , , , ,

    0126Mystical Espousal St Robert and BVM  7. Siódme nabożeństwo: Pobożne obchodzenie świętych dni i czasów.

         a) Uroczystości te są to większe i mniejsze święta Matki Bozkiej. Np. Niepokalane Poczęcie 8. Grudnia, Narodzenie 8. Września, Ofiarowanie 21. Listopada, Zaślubienie 23. Stycznia; Zwiastowanie 25. Marca, Nawiedzenie 2. Lipca, Oczyszczenie 2. Lutego, Wniebowzięcie 15. Sierpnia. — Uroczystość 7 boleści Maryi przypada na Piątek przed Niedzielą Palmową, i na 3. Niedzielę Września; przypadają dalej: Matki Bozkiej Dobrej rady na 26. Kwietnia, Wspomożenia wiernych na 24. Maja, Serca Maryi 31. Maja, z góry Karmel 16. Lipca, Królowej Aniołów 2. Sierpnia, Śnieżnej 5. Sierpnia, Wykupienia z niewoli 24. Września, Różańcowej na 1. Niedzielę Października, Opieki Matki Bozkiej na 1. Niedzielę w Listopadzie, i jeszcze inne. Wiele z tych świąt nie wszędzie obchodzą uroczyście.

 

         b) Dniem poświęconym Maryi jest Sobota.

 

         c) Czas poświęcony Maryi jest mieniąc Maj i Październik jako miesiąc różańcowy. Prócz tego można dla uzyskania ważnych łask odmawiać dziewięciodniowe nabożeństwo czyli nowenny, w czasie których można na cześć Maryi uczynić tyle dobrego, na ile czas pozwala i gorliwość skłania. We ważnych sprawach nie trzeba się jedynie ograniczać na modlitwy i Sakramenta święte, ale do tego dodać ćwiczenia pokutne, jałmużny i inne dobre uczynki.

8. Ósme nabożeństwo: Udział w pobożnych towarzystwach i bractwach, noszenie medali i szkaplerzy na cześć Maryi.

 Z towarzystw i bractw mianowicie są te polecenia godne, które nie tylko modlitwy, ale i dobre uczynki mają na celu, np. przystępowanie do Sakramentów świętych, danie jałmużny w celu rozszerzenia wiary i dla ubogich i inne. Szkaplerze na cześć Maryi są między innemi: z góry Karmel (brunatny), siedmiu boleści Maryi (czarny) i Niepokalanego Poczęcia (błękitny). Ostatni szczególnie obfitym jest w odpusty.

 

9. Nabożeństwo: Śluby i pielgrzymki.

 Ze względu na śluby trzeba być ostrożnym, gdyż co się Bogu ślubowało, tego też dotrzymać trzeba. Pielgrzymki, dobrze odbyte, są bardzo zbawienne, ale trzeba je uświęcić przez modlitwy i godne przyjęcie Sakramentów świętych. Myśl w czasie pielgrzymki o śmierci, czyśćcu i piekle, jako też o wielkiej świętości i sprawiedliwości Boga. Odprawiaj je w intencyi, aby ci Bóg raczył przebaczyć grzechy i winy przeszłości, a w przyszłości zachował cię od  wszelkiego grzechu śmiertelnego. Ostatnia prośba zamyka w sobie niebo, i jest Bogu przyjemniejszą, niż prośba o niebo.

 

10. Dziesiąte i najważniejsze nabożeństwo: Prawdziwa miłość.

 Po czem ją poznać? 1. Prawdziwa miłość ma grzech w nienawiści , unika wszelkich sposobności i zwalcza nieporządne namiętności, rozpustę ciała, ocz, uszu i języka. 2. Ma serce pełne wdzięczności dla Boga i pełne miłości dla Kościoła św., oraz dla bliźnich cierpiących na ziemi i w czyśćcu. 3. Chętnie przystępuje do Sakramentów świętych i chętnie odmawia akty strzeliste na cześć Boga i Świętych Pańskich. 4. Nie zawiści bliźniemu, ani go nie podejrzywa, a sama się w duchu upokarza. Na koniec podaje się tu kilka aktów strzelistych odpustami nadanych i od Kościoła świętego poleconych.

 

Jezu mój, miłosierdzia! (100 dni. Pius IX., 23. Września 1846.)

 Najsłodsze Serce Maryi, ratuj mnie! (300 dni. Pius IX., 30. Września 1852.)

 Najsłodsze Serce Jezusa, spraw, abym Cię coraz więcej kochał. (300 dni. Pius IX. 26. Listopada 1876.)

 Jezu cichy i pokornego serca, spraw, aby moje serce było Twojemu podobne. (300 dni raz na dzień. Pius IX. 25. Stycznia 1868.)

Niechaj będzie pochwalony Jezus i Marya teraz i zawsze. (50 dni. Pius IX. 26 Września 1864.)

Niechaj będzie pochwalone najświętsze, niepokalane i najczystsze Poczęcie Najświętszej

Maryi Panny, Matki Boga. (300 dni Leon XIII., 5. Września 1878.)

 

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 141 -144.