Tagi

, , , , , ,

rosare   5. Piąte nabożeństwo: Różaniec święty.

     Różaniec święty składa się z piętnastu tajemnic. Do każdej tajemnicy należy jedno Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Marya i jedno Chwała Ojcu. Odmawia się te modlitwy przy rozważaniu jednej z tajemnic ze życia Pana Jezusa, albo Najświętszej Panny Maryi.

     Chrześcijańska duszo, jeźli możesz, przyzwyczaj się do codziennego odmawiania Różańca św. Iluż to heretyków dla tej modlitwy się nawróciło, iluż grzeszników zaczęło pokutować; iluż sprawiedliwych osięgło stopień świętości, ileż dusz w czyśćcu cierpiących zostało wybawionych! Sam, pobożny chrześcijaninie, doświadczysz na sobie skutku Różańca świętego, bylebyś go tylko szczerze, gorliwie, nabożnie i wytrwale odmawiał. Pamiętaj sobie dobrze, że jedna z nabożeństwem odmówiona tajemnica jest skuteczniejszą , aniżeli wszystkich piętnaście w roztargnieniu i tylko tak dla zwyczaju. Aby Różaniec święty wyszedł ci na zbawienny pożytek, zachowaj następne przepisy:

Nie odmawiaj za prędko i nie zaniechaj rozmyślań odpowiednich tajemnic. Niestety, niektórzy ludzie, chcący się zwać pobożnymi,

odmawiają go tak szybko, że sami nawet nie wiedzą gdzie zaczęli lub przestali, a do tego, że mówiąc z pamięci, myśli ich całkiem gdzieindziej się znajdują. Często sobie przerywają, rozmawiają o innych rzeczach z drugimi, a potem znowu swój różaniec trzepią, i to tem szybciej, aby utracony czas dogonić. O nich to mówi Zbawiciel: „Lud ten usty mnie chwali: ale serce ich daleko jest odemnie.” (Marek 7. 6.)

Aby dostąpić odpustów[1]), trzeba mieć poświęcony, własny różaniec. Kto własny różaniec, który dla siebie nabył i np. modlił się już raz na nim, komu podaruje lub odprzeda, to ten różaniec traci przywilej odpustów. Różaniec jednakże nie traci przywileju, chociaż się rozerwie, albo gdy kilka pereł zginie, byleby tylko większa połowa pereł poświęconych pozostała.

Jeźli kilku wspólnie Różaniec odmawia, wystarczy, gdy jedna tylko osoba swój własny Różaniec mieć będzie, na którym liczyć będzie „Zdrowaś”, natenczas reszta innych według oświadczenia Piusa IX. dostępuje odpustów do tegoż Różańca przywiązanych.

 

6. Inne jeszcze nabożeństwa są:

Odmówienie Litanii Loretańskiej albo następujących Różańców:

a) O siedmiu boleściach. Tajemnic siedm: 1. proroctwo Symeona, 2. ucieczka do Egiptu, 3. zgubienie dwunastoletniego Jezusa, 4. Spotkanie na drodze krzyżowej, 5. stanie pod krzyżem, 6. zdjęcie Jezusa z krzyża, 7. pogrzeb Jezusa.

Po każdej tajemnicy mówi się 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i Chwała Ojcu. Po Imieniu Jezus w Zdrowaś Marya dodaje się stosownie do tajemnicy:

  1. który Ci, o Panno boleści przepowiedzieć kazał.
  2. z którym Ty, o Panno, do Egiptu uciekałaś;
  3. któregoś, o Panno, przez trzy dni z żałością szukała;
  4.  który, o Panno, niosąc krzyż, z Tobą się spotkał;
  5.  któregoś, o Panno, na krzyżu umierającego widziała
  6. któremu, o Panno, w Twych oczach bok włócznią przebito;
  7. któremuś, o Panno, do grobu towarzyszyła.

 

b) Różaniec świętej Brygidy składa się z 6 tajemnic i 1 zakończenia. Każda tajemnica składa się z 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś, 1 Wierzę w Boga, a zakończenie z 1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś. Razem więc 7 Ojcze nasz na uczczenie 7 radości i 7 boleści Maryi, i 63 Zdrowaś na uczczenie 63 lat życia Maryi.

c) Różaniec Niepokalanego Poczęcia. Tajemnic trzy: każda składa się z 1 Antyfony, 1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

Antyfona brzmi: „Niechaj będzie pochwalone święte i niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny”. (Za każdy ras 300 dni odpustu.) Różaniec ten zaleca się mianowicie jako środek wzmacniający we walce duchownej o świętą cnotę czystości.

 

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 138 -141.

 

[1] Do Różańca przy poświęceniu mogą być następujące odpusty przywiązane: 1) Odpusty Dominikańskie, nadane od Papieża Leona X. (100 dni odpustu za każde Ojcze nasz i Zdrowaś). 2) Odpusty Brygidek od Papieża Benedykta XIII. (także 100 dni za każde Ojcze nasz i Zdrowaś). 3) Odpusty misyjne (500 dni za każde Ojcze nasz i Zdrowaś bez względu na to, czy się tajemnice rozważa, czy nie; odpustu tego się dostępuje, chociaż nie odmawia się pięciu tajemnic, tylko kilka Ojcze nasz i kilka Zdrowaś; tymczasem aby dostąpić odpustów wymienionych pod 1 i 2 trzeba odmówić część radosną, bolesną i chwalebną ze wszystkiemi tajemnicami. Nieporównanie więcej odpustów się dostępuje, jeśli się nabożnie Różaniec przy sobie nosi, a jeszcze więcej, jeśli się Różaniec odmowi po Spowiedzi, gdy się należy do Arcybractwa różańcowego, które wymaga odmówienia co tydzień wszystkich 15 tajemnic. Zatem zaleca się gorąco dbającym o dobro swej duszy, aby się do tego Arcybractwa zapisać dali.