Tagi

, , , , ,

Serce MaryiIII.  Trzecie nabożeństwo: Pozdrowienie Anielskie czyli „Zdrowaś Marya.”

       Święty Alfons powiada: „Pozdrowienie to anielskie jest Najświętszej Pannie Maryi bardzo przyjemnem, albowiem zdaje się, że przez to odnawia Jej się radość, jaką miała, kiedy Jej anioł Gabryel zwiastował, że zostanie Matką Boga.”

Sama Matka Bozka oświadczyła raz we widzeniu świętej Mechtyldzie, że żadne pozdrowienie nie jest Jej tak miłem, jak owo anielskie. Dla tego należy je często odmawiać, mianowicie:

 

   1. Rano i wieczorem. Kiedy wstajesz lub się kładziesz, zmów klęczący trzy „Zdrowaś Marya” z dodatkiem: „Najczystsza Panno Maryo, przez Twoje Niepokalane Poczęcie uczyń mnie czystym na sercu, ciele i duszy!” Potem możesz dodać: „Najlepsza Matko moja niebieska, błogosław mnie i zachowaj od wszelkiego grzechu!” Dobrze jest, kiedy nad twym łóżkiem wisi piękny obraz Najświętszej Maryi Panny.

 

 2. Na Anioł Pański”. Możesz owe trzy „Zdrowaś Marya” ofiarować Trójcy Przenajświętszej na podziękowanie za wszystkie łaski, które taż Trójca Przenajświętsza Najświętszej Pannie udzieliła. I mianowicie: pierwsze „Zdrowaś” na podziękowanie B o g u Ojcu, że Maryą uczynił swą wierną córką; drugie „Zdrowaś” na podziękowanie Bogu Synowi , że Maryą wybrał na swą dziewiczą Matkę; trzecie „Zdrowaś” na podziękowanie B o g u Duchowi świętemu , że Maryą obrał za swą Niepokalaną Oblubienicę. Ilekroć razy odmawia się Pozdrowienie anielskie, dostąpić można 100 dni odpustu. Odmawia go się ile możności na znak dzwonu klęcząco, z wyjątkiem Soboty wieczorem, Niedzieli i czasu wielkanocnego, gdzie odmawia się Pozdrowienie anielskie stojąco.

3. W pokusach. Kto się pod płaszcz opiekuńczy Maryi uciecze, ten jest bezpiecznym. Iluż to ludzi nie doświadczyło tego w pokusach! Święty Alfons opowiada następujący przykład: „Pewien nowicyusz popadł raz we wielką pokusę, aby z klasztoru uciec. Zabierając się już do usłuchania kusiciela, poszedł jeszcze raz przed obraz Maryi, aby zmówić Pozdrowienie anielskie. Zmówiwszy, chciał powstać, ale ze zadziwieniem uczuł, że go jakaś niewidzialna siła od tego wstrzymuje. Domyśliwszy się znaczenia, uczynił ślub, że pozostanie w zakonie, a oto natychmiast uczuł się wolnym i mógł powstać. Przeprosił potem swego przełożonego i do śmierci pozostał w zakonie.[1]

4. Ilekroć razy zegar uderzy. Odmawiając „Zdrowaś Marya” na uderzenie zegara można Najświętszej Pannie Maryi polecić mianowicie tych, którzy właśnie w tej godzinie umierają, i prosić dla siebie o łaskę, aby w następnej godzinie w grzech nie popaść.

5. Ilekroć razy z domu wychodzimy lub do niego wchodzimy, mamy odmówić „Zdrowaś Marya”, abyśmy tak w domu jak i po za domem byli od grzechu zachowani.

6. Ilekroć razy spojrzemy na obraz Najświętszej Panny możemy Ją pozdrowić tylko temi dwoma wyrazami: „Zdrowaś Marya”. „Dla tego”, powiada święty Alfons, kto może uczynić, niechaj na swym domie umieści piękny obraz Maryi, aby przechodzący uczcić go mogli”. Staraj się o to, aby w twem mieszkaniu, ile możności nad twem łóżkiem znajdował się piękny obraz Maryi.

7. Dobrze, bardzo dobrze, jeźli kto przed wszelkiemi ważnemi czynnościami wezwie pomocy Maryi przez wymówienie nabożnie tych dwóch słów: „Zdrowaś Marya!” Oczywiście jeźli czas pozwala, lub rzecz bardzo ważna, należy odmówić całe Pozdrowienie od „Zdrowaś” aż do „Amen”.

Naprzykład:

a) przy obudzeniu się na uproszenie siły do punktualnego powstania i rozpoczęcia dnia z Bogiem;

b) przed modlitwą, przed jedzeniem, przed pracą i każdem rozpoczęciem innego jakiego zatrudnienia;

c) przed zaczęciem jakiego rozporządzenia, albo gdy się ma innych napomnieć;

d) gdy się czuje znużenie, boleść, i gdy się popadnie w pokusę;

e) gdy się kto czuje obrażonym od innych ludzi;

f) przed każdą wątpliwą sprawą, przed każdym ważniejszym uczynkiem i postanowieniem;

g) przed ubieraniem się i rozbieraniem, przed myciem się i przed każdem zajęciem się swem ciałem, mianowicie niebezpieczeństwem grożącem;

h) ilekroć razy kto z miejsca swego powstaje, aby czynność swą przerwać, lub nową rozpocząć.

 

Można owo „Zdrowaś Marya” odmówić w intencyi jako wezwanie o pomoc, jako też w intencyi jako dziękczynienie po skończonej czynności. Kto chce czynności swe doskonale wykonać i serce swe zachować czyste, ten powinien gorliwie „Pozdrowienie Anielskie odmawiać.”

 

IV. Czwarte nabożeństwo: Godzinki o Najśw. Pannie Maryi.

Godzinki i koronkę o Najświętszej Pannie polecali i rozszerzali Święci Pańscy, a mianowicie święty Piotr Damianus.

 

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 134 -138.

[1] Zamiast „Zdrowaś Marya” można mówić: „Najsłodsze Serce Maryi bądź moim ratunkiem”.  Za powyższe westchnie nie dostępuje się za każdy raz 100 dni odpustu. Dobrze jest w pokusie często to westchnienie powtarzać i nie ustawać, dopóki pokusa nie minie.