Tagi

, , , ,

mary_franciscan_saints

    Święty Alfons pisał bardzo wiele pięknego dla chwały Maryi, sądził jednakże, że najpożyteczniejszym jest krótkie wyliczenie rozmaitych sposobów, w jaki się nabożeństwa na cześć Maryi odprawiają. Nie od rzeczy będzie podać tu krótkie zestawienie sposobów uczczenia Najświętszej Panny.

     To zaś ze świętym Alfonsem wyraźnie dodać należy, że nie mnogość modlitw, i mnogość pojedynczych nabożeństw rzecz stanowi, tylko szczerość serca i wytrwałość w odprawianiu wybranego nabożeństwa. „Jeźliś jest opieszałym”, powiada święty Alfons, -„i zaniechasz obranego pobożnego ćwiczenia, to bądź pewnym, że i Matka Bozka pomocy ci swej odmowi. Ach, iluż to z tych, którzy się teraz w piekle znajdują, byłoby w niebie, gdyby nie byli zaniechali odprawiania obranego nabożeństwa na cześć Maryi.”

I. Pierwsze nabożeństwo: Msza święta.

 

Mszą świętą tylko Bogu jako ofiarę się składa. Jednakże tak Bogu jak i Najświętszej Pannie Maryi przyjemną jest rzeczą, jeźli na cześć Matki Bozkiej daje się Msze święte odprawiać lub bywa się na nich przytomnym. „Najświętsza Panna Marya sama” mówi święty Alfons, „objawiwszy się raz, pewnej pobożnej osobie, powiedziała, że ofiara Mszy świętej jako dziękczynienie za tyle łask, które od Boga odebrała, jest Jej bardzo przyjemną. Ponieważ bowiem Najświętsza Panna za tyle łask nie jest w możności sama Bogu dostatecznie podziękować, przeto sprawia Jej wielką radość, gdy Jej wierne dzieci w składaniu Bogu dzięk pomagają,” Kościół święty życzy sobie, aby wiele Mszy świętych na cześć Maryi Bogu ofiarowano. Dla tego też pozwala kapłanom prawie co Sobotę, jeźli jakie osobne święto na ten dzień nie przypada, odprawić Mszą świętą i godzinki o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

II. Drugie nabożeństwo: Kommunia święta.

Świątobliwy O. Segneri zwykł był mawiać, że nie można więcej uczcić Maryi, jak kiedy się z Jezusem człowiek połączy. Święty Alfons dodaje do tego, że Marya nie życzy sobie więcej czego innego od swych czcicieli, jak żeby do Komunii świętej przystępowali. Chrześcijańska duszo! przystępuj zatem często do Komunii św., mianowicie w główne uroczystości Najświętszej Maryi Panny, aby Ją przez połączenie się z Jezusem uczcić i coraz milszem stać się Jej dzieckiem.

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 132 -134.