Tagi

, ,

St_Joseph_in_Heaven     Jest pobożna i droga dla serc chrześcijańskich tradycja, że Pan Jezus wskrzesił św. Józefa, kiedy On sam zmartwychwstał i że go przeniósł z ciałem i duszą do nieba, w dzień Swego chwalebnego Wniebowstąpienia.

 

Święty Franciszek Salezy, bardzo nabożny do świętego Józefa, chce, żeby nikt o tym nie wątpił. Święty Bernard ze Sienny pewnego dnia powiedział z ambony, że św. Józef znajduje się w niebie z ciałem i duszą, a Pan Bóg jakby na potwierdzenie tego, co Święty mówił, ukazał nad jego głową krzyż złoty.

 

Inaczej rzeczywiście być nie może, jeżeliby bowiem ciało św. Józefa nie było zmartwychwstało, to dla czegóżby Pan Bóg, który w tak cudowny sposób wskazywał nieraz miejsca, gdzie było ciała Świętych, trzymał w ukryciu ciało świętego Józefa?

 

 

Jeżeliby było na ziemi, to musianoby wiedzieć, gdzie to ciało się znajduje, ale żaden kościół nie szczyci się nigdy jego posiadaniem, jako też nikt się nie chwalił, że posiadał relikwie ciała Panny Marii; jest to więc dowodem, że ciało św. Józefa zmartwychwstało i w niebo wstąpiło ciało Panny Marii.

 

Ta święta Rodzina, która na ziemi była doskonałym przykładem porządku spokoju, zgody, umiarkowania w radościach i cierpieniach, jest także złączoną w niebie, a króluje z duszą i ciałem ponad wszystkimi aniołami i ponad wszystkimi Świętymi. Cóż nam zostawił św. Józef na ziemi? Swój dom w Nazarecie, swoją laskę, obrączkę ślubną, płaszcz, którym okrywał Jezusa, swoją miłość i swoją opiekę. O tak, zostawiłeś nam twoją miłość, twoją opiekę, o wielki Patriarcho, a twoja opieka, twoja miłość, niech nas nigdy nie opuszcza, wszyscy niech się zbawią z Tobą i blisko Ciebie w niebie niech przebywają! Także my zmartwychwstaniemy kiedyś, tak nas nauczył Pan Jezus, tak nas zapewnia nasza wiara. A zatem starajmy się już odtąd zapewnić sobie zmartwychwstanie podobne zmartwychwstaniu naszego Świętego, naśladując jego żywot, ćwicząc się w jego cnotach, ponieważ jeżeli jest prawdą, że dobrzy zmartwychwstaną przy końcu świata chwalebnie i triumfalnie, jest także prawdą, że źli zmartwychwstaną ohydni, szpetni, aby byli zawstydzeni przed całym światem.

 

Ks. Antoni Kotarski T. S., Miesiąc marzec św. Józefa, Warszawa 1939, str. 82-83.