Tagi

, , ,

Matka Boska we FrydkuDzień 15. Do cudownego obrazu Najśw. Panny Maryi we Frydku, i proś Maryi o cierpliwość w znoszeniu, co Bóg zsyła.

 

Cudowna figura Matki Bozkiej w kościele we Frydku, na Ślązku austryackim.

 

U podnóża wzgórz karpackich na Ślązku widać wśród pięknej okolicy miasteczko Frydek. W niem na niewielkim pagórku wznosi się kościół poświęcony czci Matki Bozkiej, do którego rok rocznie liczni pielgrzymi ze Ślązka, okolicznej Morawii, Węgier i Galicyi się gromadzą. Na miejscu, gdzie obecnie stoi kościół, postawiono w roku 1666 figurę Matki Bozkiej z kamienia wykutą. W krotce spostrzeżono w przededniu świąt Matki Bozkiej nadzwyczajne światło otaczające figurę. Nadto za wezwaniem Imienia MARYI i cudowne uleczenia miały miejsce. Prędko rozeszła się wieść o tern zdarzeniu w okolicy, a lud pobożny spieszył gromadnie na to, jak mówił, miejsce cudowne. T o też w roku 1706 wystawiono tu kaplicę z drzewa. I odtąd, jak świadczy stare pismo łacińskie, przechowane w księgozbiorze kościelnym we Frydku, doznawano łask wielkich.

 

Jedni uleczeni byli z ciężkich chorób ciała, inni oczyszczeni z trądu duszy, świadczą o tem liczne wota rozwieszone przy ołtarzu Matki Bozkiej. W roku 1713 uznał komisarz biskupi z Wrocławia po ścisłem zbadaniu rzeczy, figurę tę Matki Bozkiej za cudowną. Wskutek czego zaniesiono prośbę do Stolicy św. o publiczną koronacyą tej cudami słynącej figury. W miarę łask, jakich doznawali tu wierni, rosła też liczba pielgrzymów. I tak od 21. Kwietnia 1712 do 12. Października 1713, czyli w przeciągu 18 miesięcy naliczono 143 procesyi większych, a 66,550 osób przystąpiło tu do św. Sakramentów. Kaplica była już za małą, by pomieścić pielgrzymów; rozpoczęto więc w roku 1740 budowę kościoła, który w roku 1759 został ukończony i poświęcony. Odtąd liczba pątników do Matki Bozkiej we Frydku wzmagała się jeszcze więcej. Dziś wynosi ona 60 do 80 tysięcy’ rocznie, a na główne święta Matki Bozkiej Nawiedzenia i Narodzenia liczba komunikujących dochodzi do 12 tysięcy. Wielu też i teraz publicznie zaświadcza, że wielkich łask za przyczyną Matki Bozkiej we Frydku uczestnikami się staje. Kościół też święty otworzył skarbnicę łask sobie powierzonych i na mocy Breve Ojca św. Piusa VII. z dnia 12. Listopada 1819 może każdy nawiedzający to święte miejsce raz w miesiąc zupełnego dostąpić odpustu. Ten odpust można i za dusze w czyśćcu cierpiące ofiarować.

frydek4

 

 

Pozdrowienie Najświętszej Panny.

Z św. Anzelma.

 

 

Pospiesz ku naszej pomocy, o Pani, pełna miłosierdzia! nie chciej pamiętać na mnóztwo naszych nieprawości. Wspomnij, że nasz Bóg i Stwórca stał się człowiekiem, nie żeby grzeszników na wieczną kaźń wskazywał, lecz aby ich zbawił. Gdyby Cię Bóg dla Twego własnego tylko szczęścia za Matkę był wybrał, tedy możnaby było powiedzieć, że Ci mało na tern zależy, czybyśmy zbawieni, lub potępieni na wieki mieli zostawać; lecz Bóg w Twoich najczystszych wnętrznościach przyjmuje na siebie człowieczeństwo, aby tak Ciebie, jak i resztę ludzi zbawił. Cóżby nam pomogło, że Ty tak możną i wyniesioną jesteś, jeśli nie sprawisz, żebyśmy także w Twojem szczęściu udział mieli? — Chciej nas ratować Matko naszego Boga! I zachowaj nas w Twojej opiece. — Wiesz jak dalece Twojej potrzebujemy pomocy. — Tobie się polecamy; Twojemu się staraniu oddajemy; abyśmy na wieki nie zginęli’ — Twoją to będzie rzeczą, i niezawodnym skutkiem Twojego za nami wstawienia się — jeźli, jak tego szczerze pragniemy — Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi służyć, i wiecznie kochać Go zdołamy.

 

 

 

M O D L I T W A .

 

 

Matko Bolesna, Królowo Męczenników! któż doskonalszym wzorem cierpliwości i poddania się woli Bożej nad Ciebie? Całe Twoje życie było pasmem doświadczać, któreś z przedziwną cierpliwością znosiła. Nigdy na żadne przeciwności przeciw Bogu nie szemrałaś, aleś je przyjmowała z pokorą i cierpliwie w nich wytrwała, aż się Bogu podobało odjąć je od ciebie. Najsmutniejszą, najboleśniejszą i najokropniejszą chwilą była bezwątpienia dla Ciebie ta chwila, kiedyś strasznemi przejęta boleściami, kiedy wszystkie siedm mieczów naraz w Tobie utkwiły, stała pod krzyżem i patrzała na okrutną, sromotną śmierć Twego jedynego Syna. Zniosłaś to jednak cierpliwie, a łzy Twoje zmieszane z Krwią Chrystusa obmyły świat z jego grzechów. O Matko Bożka! wyjednaj mi także łaskę cierpliwości, abym bez szemrania znosił wszelkie doświadczenia i dopusty Boże, abym był cierpliwym, czy mnie trapi niedostatek, czy nieprzyjaciele moi szkodzić mi usiłują. W Tobiem nadzieję położył, o Pani moja! wiem, że mnie nie opuścisz. Więc wszystko cierpliwie zniosę aż do czasu, kiedy będę w niebie, gdzie nie ma doświadczeń ani przeciwności. Amen.

 

 

Postanowienie. Na cześć Maryi Panny modlić się będę często za mych nieprzyjaciół i cierpliwie znosić wszelkie dolegliwości.

 

A k t s t r z e l i s ty . Odwróć nieszczęścia, o Matko Bozka! lub daj cierpliwość gdy przyjdzie troska.

 

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 265 -269.