Tagi

, , ,

Matka Boska z Borku     Dzień 5. Do cudownego obrazu Najśw Panny Maryi w Starym Borku pod Rzeszowem, i proś Maryi o czystość.

Cudowny obraz Matki Bozkiej Różańcowej w Starym Borku pod Rzeszowem.

         Pod Tyczynem na Podgórzu, blizko Rzeszowa w Borku Starym stoi murowany kościół z klasztorem OO. Dominikanów pod wezwaniem Najśw. MARYI Panny Wniebowzięcia. Jest tam obraz Najśw. Panny, słynący cudami już od roku 1336 w staro dawnym kościele św. Krzyża. Obrała sobie Najśw. Panna to miejsce na górze, aby spoglądać na potrzeby okolicznych wiosek. Wielu też ludzi i z dalekich stron spieszy do tej świątyni Matki Bożej, bo czują, jak dobra ta Matka troskliwą opieką otacza swe dzieci, jak ich pociąga z padołu płaczu do górnego mieszkania w niebie.

 

Z rożnych miejsc ciągną ludzie w procesyach, aby przed cudownym obrazem uprosić łask i darów w rożnych potrzebach, przygodach i niebezpieczeństwach, nędzy i w nieszczęściu. A Matka Najśw. patrząc na wiarę i pobożność ludu uprasza im błogosławieństwa. Dość popatrzyć na rozmaite tablice srebrne, które świadczą o dobroci MARYI.

Przed tym obrazem odebrawszy wiele łask ks. Maciej Niwicki, kanonik jarosławski a proboszcz Tyczyński, z własnych funduszów, na chwałę Boga i MARYI założył przy tym kościele klasztor dla 0 0 . Dominikanów r. 1670. Kamień węgielny pod nowy kościół położono 16. Września 1684, który niedawnemi czasy z jałmużn rożnych dobrodziejów za staraniem ks. Bazylego Stermeckiego, tamecznego przeora, został wymurowany, a od najprzewielebniejszego ks. Jędrzeja Pruskiego, biskupa taneńskiego, sufragana przemyskiego konsekrowany. Przy kościele tym istnieje też Bractwo św. Trójcy, a jako skarb najdroższy przechowuje się w tym kościele cząstka drzewa Krzyża św. w formie monstrancyi, kosztownie oprawna.

 

Pozdrowienie Najświętszej Panny.

Modlitwa wyjęta z mowy św. Bernarda, w dwunastym wieku Chrześcijaństwa.

       Do Ciebie! o wspaniała Królowo świata, podnosimy nasze oczy. Wkrótce bowiem mamy się stawić przed naszym Sędzią, któregośmy tak wielu grzechami obrazili. Któż będzie zdolnym Jego sprawiedliwy surowy gniew ukoić? Któż Go za nas przebłaga? Ach! nie masz nikogo, ktoby to pewniej mógł sprawić, jak Ty, o można Pani! któraś Go tak bardzo kochała, i od Niego nawzajem najtkliwszą miłością była kochana. Nadstaw przeto, Matko miłosierdzia! Ucha Twojego pełnego litości serca na nasze prośby i wzdychania. Pod Twoją uciekamy się obronę; uśmierz gniew Twojego Syna, i odzyskaj nam Jego łaskę, którąśmy przez nasze nieprawości utracili. Nie jest to rzeczą Twoją i największego odrzucać od siebie grzesznika. Nie, bynajmniej; nie pogardzasz Ty nim więcej, skoro on tylko do Ciebie wzdycha, i z skruszonem sercem udaje się do Ciebie. Ty raczej sama podajesz mu opiekuńczą rękę, aby go z głębi rozpaczy wyciągnąć; Ty go zachęcasz do nadziei, Ty go obudzasz ze snu jego lękliwości, i jako czuła Matka, swoje zatrwożone dziecię przed gniewem ojcowskim cieszysz; tak też usiłujesz w duszy powracającego grzesznika zbawienne uczucia do ufności i nadziei rozbudzać. Za pomocą tego cudownego wpływu Twojej nadmacierzyńskiej miłości, umacniasz go w tej ufności; i gdy w jego sercu szczery żal i obrzydzenie grzechów od Twojego uprosisz Syna, stajesz się jego Pośredniczką; jednasz go z obrażoną Sprawiedliwością Bozką, i łaskawego nań czynisz Sędziego.

 

 

M O D L I T W A .

 

 Najsłodsza Dziewico, Maryo! o jak wysoko

jesteś wywyższona dla Twej czystości

i niezmazalności! Jak pięknym przybytkiem

stałaś się Synowi Bożemu za sprawą Ducha

świętego! jak wysoko wzniosłaś się na skrzydłach

czystości i pokory! Ale ach, o moja

najdostojniejsza Pani i Królowo! ileż ja to

razy równie Tobie stałem się przez Komunią

świętą przybytkiem Boga i przyjąłem do

grzesznego serca mego Twego Jednorodzonego

Syna, lecz bynajmniej nie będąc tak

czystym i pokornym, jak T y o Maryo! Ach,

Matko najlepsza! uproś mi łaskę, abym ciało

i duszę mógł oczyścić i do coraz doskonalszej

czystości dążąc, doszedł tam, gdzie nic nieczystego

wnijść nie może, bo tam Ty z Bogiem,

Aniołami i Świętymi Pańskimi wiecznej

zażywasz szczęśliwości. Amen.

 

 

Postanowienie. Unikać będę wszelkich sposobności, gdzieby skromność moja na szkodę była narażoną, i często powtarzać będę następujący:

A k t s t r z e l i s t y . Niechaj będzie pochwalone święte niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.

(300 dni odpustu Leon XIII. 10. Września 1878.)

 

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 209 -213.