Tagi

, , ,

Dzień 4. Do cudownego obrazu Najśw. Maryi Panny w Starejwsi, i proś Maryi o gorącą
miłość.

Cudowny obraz Najświętszej Panny Mastara_wies_6ryi w Starejwsi pod Brzozowem.
Na ziemi Sanockiej, w dyecezyi przemyskiej, w malownicźej okolicy u podnóża Karpat,
znany jest daleko i szeroko kościół starowiejski. Jest tam obraz Matki Bozkiej, który od blizko lat 500 słynie wielkiemi cudami. W roku 1399 postawiono tam dla tego obrazu kaplicę, która jednak nie wystarczała, żeby pomieścić napływającą zewsząd ludność. Ks. Aleksander Fredro, biskup przemyski, i ks. kan. Franciszek Gożliński, wystawili w roku 1728 wspaniały kościół i oddali go z Częstochowy sprowadzonym OO. Paulinom, których jednak za czasów cesarza Józefa II. skasowano. Wtedy to obdarto kościół z ozdób i ofiar pobożnych, na samym tylko cudownym obrazie zostały srebrne sukienki i kilka bogatszych wotów, a i to nie bez cudu, bo jak niesie ludowe podanie, świętokradzca, który wyciągał i po te resztki bezbożną rękę, nagle oślepł. Kościół zostawał przez lat 40 prawie bez obsługi kapłańskiej; i oddano go za staraniem ks. biskupa Antoniego Gołaszewskiego w r. 1881 OO. Jezuitom. Nabożeństwo do tego świętego miejsca tak się wzmogło, że we wielkie święta lud w obszernej świątyni pomieścić się nie może i nabożeństwo pod gołem niebem odprawiać się musi. Na Wniebowzięcie i na Narodzenie Matki Bozkiej przychodzi tam nietylko z okolicy, ale i pogranicznych powiatów i z Węgier po 20 do 30,000 ludzi. Cudowny obraz Matki Bozkiej Starowiejskiej przedstawia Najśw. MARYĄ Pannę umierającą na ręku Apostołów; u góry widać Pana Jezusa otoczonego Aniołami, jak przyjmuje wniebowziętą Najśw. Matkę Swoją.

Obraz ten słynie cudami od lat blizko 500. Jak mówi podanie, został on cudownie przeniesiony do Starejwsi z Węgier, z miasteczka Humenyi. Biskupi przemyscy, którzy dawnemi wiekami wizytowali to święte miejsce, wychwalają cudowność tego obrazu. Ksiądz biskup Sierakowski pisał o nim w roku 1745, że ≫pielgrzymi schodzący się tamdotąd nawet z poza granic Polski świadczą o skuteczności nader wielkich łask i o obfitości skarbów Bożych, które na tem świętem miejscu spływają na wiernych.<< Pielgrzymi, którzy przychodzą na to święte miejsce, doznają i dziś jeszcze łask nadzwyczajnych: jedni wyznają grzechy ciężkie, które na wiele spowiedziach taili, inni doznają ratunku we wszelakich ciała i duszy potrzebach. Uroczysta koronacya tego obrazu, która odbyła się 15. Sierpnia 1877, ma świadczyć w późne wieki o jego cudowności i wdzięczności za odebrane łaski dla Matki
Bozkiej Starowiejskiej.

 

Pozdrowienie Matki Bozkiej.
Z modlitwy św. Germana.

O można Pani! Ty obrono i pociecho uciśnionych chrześcijan, zjednaj mi łaskę, abym
stał się godnym kiedyś uczestnikiem owego wielkiego z tobą szczęścia, jakiego Ty w niebie zażywasz. Tak, moja nadziejo! Spraw tylko zbawienie duszy mojej. Wiem, że możesz mi to, o co Cię proszę wyjednać; ponieważ Matką jesteś Boga. — O Maryo!
Wszechmożna, Ty możesz grzeszników błogosławionymi uczynić. Między Tobą a Jezusem, żadnego nie trzeba pośrednika; ponieważ T y sama jesteś Rodzicielką i Tyś przywróciła życie prawdziwe.

M O D L I T W A .

Najmilejsza Panno Maryo! Tyś całe Twoje piękne życie poświeciła uwielbieniu i
miłości Boga. Ach! moja najdostojniejsza Pani! abym i ja był dotychczasowe życie moje całkiem służbie Twojej poświęcił! Nieszczęsny, tyle lat strawiłem, i żyłem, nie pamiętając
ani o Tobie, ani o Bogu! Jednakże odtąd nastąpi zmiana w mem życiu, które Ci
aż do ostatniej godziny poświęcam. Tobie, o Królowo, poświęcam mego ducha, aby zawsze myśleć o Twej miłości; poświęcam mój język, aby Twą chwałę głosić, poświęcam
me serce, aby zawsze miłością Twą pałało. Ty zaś, o moja najmilsza Matko! wyjednaj
mi łaskę gorącej miłości, aby serce moje stopniało w miłości w Twojem i Jezusa Przenajświętszem Sercu, a wtedy wiedziony taką miłością nigdy nie zdołam zboczyć z drogi cnoty i dojdę tam, gdzie Ty o Panno, z Synem Twoim królujesz na wieki. Amen.

Postanowienie. Na cześć Maryi Panny dawać będę jałmużny i pełnić inne miłosierne uczynki.

 

 

A k t s t r z e l i s t y . O, Maryo, całkiem Ci się oddaję, weź mnie i broń mnie! Najsłodsze Serce Maryi, bądź moją obroną.
(300 dni odpustu. Pius IX. 1852.)

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 205-209.