Tagi

, ,

ihm-and-child-jesus        Dnia 13 czerwca 1912 r. Ojciec św. Pius X. udzielił odpust. zupełnego tym wszystkim, którzy w pierwszą sobotę mies., po wypełnieniu zwykłych warunków, spowiedzi, Komunii św. i pomodlenia się na intenc. Ojca św., odprawią osobne nabożeństwo przebłagalne za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa, jakimi ludzie bezbożni Imię i przywileje Przeczystej P. M obrzucają.

 

 

O Niepokalana Pani, zawsze i na wieki błogosławiona Panno i Matko Boga, Maryjo! My, dzieci Twoje, stajemy przed Tobą, aby Cię chwalić, wielbić i czcić – lecz szczególniej, by Ci wynagrodzić i przeprosić Cię za zniewagi i bluźnierstwa, jakie bezbożni przeciw Twemu Najśw. Imieniowi i Twoim niezrównanym przywilejom wygłaszają i rozszerzają.

 
Dlatego zapewniamy Cię i przyrzekamy uroczyście, że: im więcej bezbożnicy usiłują ten najwspanialszy klejnot z korony Twej wyrwać, zaprzeczając Ci Twego Niepokalanego Poczęcia, tym mocniej my wierzymy i tym głośniej i uroczyściej wyznajemy, żeś Ty, o Przenajśw. Panno od pierwszej chwili Twego Poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Wszechmocnego Boga, od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego wolną była i pozostała, i właśnie dlatego potężną hetmanką i niezwyciężoną pogromicielką i oną niewiastą się stała, która głowę węża piekielnego starła.


Im więcej nieprzyjaciele Twoi chcą Cię z ułomnymi i grzesznymi ludźmi na równi postawić, tym radośniej my pozdrawiamy Ciebie, jako łaski pełną i błogosławioną między niewiastami i wierzymy, żeś przez całe Twe życie ziemskie nigdy najmniejszego nie popełniła grzechu, a przeto najdoskonalszym jesteś wzorem chrześcijańskiego życia.

 
Im więcej niewierni rozzuchwalają się i na Twoje przenajczystsze napadają Dziewictwo, tym goręcej my uwielbiamy Cię ze św. Grzegorzem, jako całą piękną i bez zmazy Dziewicę i wyznajemy ze św. katolickim Kościołem: Tyś przed narodzeniem i po narodzeniu Twego Boskiego Syna była i pozostała nienaruszoną Panną, Panną co do ciała, Panną co do duszy, najświętszą ciałem i duszą Dziewicą.

 
Im więcej fałszywa wiedza stawia Cię w rzędzie zwykłych niewiast i Twojej przecudownej płodności przeczy, tym więcej bez zastrzeżeń my wierzymy i wyznajemy, żeś Ty, o Przenajświętsza, po wszystkie czasy przeczysta Dziewico Maryjo, za sprawą Ducha Przenajśw. poczęła Jednorodzonego Syna Boga i bez najmniejszej utraty czegokolwiek z blasku Dziewictwa Twego, Jezusa Chrystusa naszego Pana i Pana wszechświata porodziła, a przeto najprawdziwiej i najdosłowniej Matką Boga i Bogarodzicą nazywasz się i jesteś.

 
Im więcej grzesznicy Twej czci uwłaczają, z pod Twej władzy wyrwać się usiłują, z tym większym zapałem my łączymy nasze głosy w uwielbieniach, które się do Ciebie wznoszą od narodu do narodu; tym więcej my pragniemy Ci służyć, o najmiłościwsza Władczyni, przekonani o tej niezłomnej prawdzie, żeś z ciałem i z duszą wzięta i jako Królowa ponad wszystkich Aniołów i ludzi wyniesioną i ukoronowaną została.

 
Im więcej piekielny wąż na Ciebie i na Twoich czcicieli nastaje, tym pewniejsi zwycięstwa stajemy pod Twoim sztandarem, ażeby tym mężniej walczyć w obronie Twoich przywilejów, by tym wierniej stać przy Tobie, o Ty przepotężna i przemożna Pogromicielko wszelkiej piekielnej złości i przewrotności.

 
Im więcej niewierzący i zbłąkani szydzą i śmieją się z ufności, miłości i czci dzieci Twoich ku Tobie, tym ufniej my uciekać się do Ciebie będziemy we wszystkich potrzebach i dolegliwościach naszych, boś Ty przecież naszą najlepszą Matką, naszą Wspomożycielką po wszystkie czasy, gotową nas wesprzeć; naszą najpewniejszą ucieczką w życiu i przy śmierci,

 
Módlmy się: Niepokalanie Poczęta Dziewico, Przenajświętsza Boża Rodzicielko, Królowo niebios i ziemi! Zwróć Twoje miłosierne oczy ku nam i przychodź nam z pomocą w walce z mocami ciemności, byśmy, jako dzieci Twoje, grzechu zawsze się strzegli, Twoje cnoty naśladowali i do Ciebie, do Twojego niebiańskiego Królestwa zdążali. A.

 

 

O Maryjo, któraś na ten świat weszła bez zmazy, uproś mi u Boga, bym zszedł z tego świata, bez grzechu.
300 dni odpustu. (Św. Penit. Ap., 16. X. 1936).

 

 

Niech będzie błogosławione święte i niepokalane Poczęcie błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Bożej.
300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne domawianie. Warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap., 8. XI. 1934).

 

 

O Maryjo bez zmazy poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne domawianie. Warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap., 15. IV. 1932).

Zdrowaś Maryjo itd.
Przez Twoje Niepokalane Poczęcie o Maryjo, oczyść ciało moje i uświęć duszę moją.
(Św. Alfons M. Liguori).
300 dni odpustu. (Św. Penit. Ap., 27. III. 1935).

 

 

„Kwiat Eucharystyczny”, Kraków 1939, str. 354-358.

Reklamy