Tagi

, ,

M.B. Częstochowska    Pod Twoją obronę uciekam się, o cudowna w tym obrazie Maryo! wysłuchaj mnie żebrzącego dzisiaj u stóp Twoich, przyjmij łzy, wzdychania i prośby moje, a daj mi to, o co Cię proszę gorąco, daruj, czego pragnę usilnie.

 
Pod Twoją obronę uciekam się z ufnością o Maryo! pewna strapionych pociecho; wszakże na tem miejscu uciekających się do Ciebie w smutku i nieszczęściach cieszyłaś i ratowałaś; pociesz mię więc i ratuj, o cudowna Maryo! w smutku i utrapieniu teraźniejszym N. N., a osobliwie w godzinę śmierci.

 
Pod Twoją obronę uciekam się, o Maryo, Matko miłosierdzia, synowskiej pełny ufności; otwórz dla mnie macierzyńskie serce, a racz mnie w niem ukryć przed nieprzyjaciółmi: ciałem, światem i czartem. Niech w sercu Twojem będę bezpieczny, niech w Niem zażywam miłego spoczynku, póki nie otrzymam wiecznego od Syna Twojego Jezusa Chrystusa, po śmierci. Amen.

 

53 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych, Kraków 1897, str. 373-374.