Tagi

, , , ,

Matka Boża Nieustającej Pomocy z SyberiiProgram duszy całkowicie oddanej na własność Maryi

Istota oddania się

Być własnością Niepokalanej Matki Boga.

Cel oddania się

Uświęcić siebie i zdobyć jak najwięcej dusz dla Niepokalanej ku większej chwale Jezusa Chrystusa.

Warunki

Uroczyste, raz na zawsze poświęcenie się Matce Bożej na Jej całkowitą, nieodwołalną właśność.

Codzienne, krótkie odnawianie poświęcenia się Niepokalanej.

Środki do osiągnięcia celu

Modlić się, pracować, cierpieć, żyć i umierać przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi.

Przez Maryję

Ulegać we wszystkim świętej woli Królowej nieba posłuszeństwem doskonałym.
Łączyć się z prośbą, uwielbieniem, miłością i aktami, jakimi Matka Najświętsza darzy obecnie w niebie Swego Syna.
Składać nadzieję przyjęcia nas przez Zbawiciela w Najświętszej Panience – w Jej zasługach i pośrednictwie.

 

Z Maryją

Naśladować Niepokalaną Dziewicę we wszystkim, co dotyczy stosunku naszego do Boga, by modlić się, pracować, cierpieć tak, jakby to Ona czyniła.
Upodabniać się do Maryi w tym, co dotyczy stosunku naszego do bliźnich, by wobec nich przypominać swoim zachowaniem Jej skromność, słodycz, grzeczność, usłużność, miłość.
Upodabniać się do Niepokalanej wewnętrznie, by być czystym, pokornym, silnym we wierze, zdobnym w Jej cnoty.

 

W Maryi

 
Myśleć często o ukochanej Matce i Pani naszej.
W każdej potrzebie duchowej i doczesnej wzywać Maryję.
Kochać samotność, a unikać rozproszenia.

 

Dla Maryi

 
Pracę wszelką, cierpienie, chorobę, spoczynek, sen, rekreację, zabawę, branie posiłku, przemieniać za pomocą dobrej intencji w czyny nadprzyrodzone, święte, przyjemne Królowej nieba.
Zachęcać słowem już to żywym, już pisanym, jak najwięcej dusz do bezgranicznej ufności i heroicznej miłości względem Najświętszej Panienki.
Wszystkich, którzy na nas patrzą, nas słuchają, z nami obcują, pociągać przykładem własnego życia do prawdziwego nabożeństwa względem Niepokalanej.

 

Środki wytrwania

Umiłowanie odmawiania koronki względnie różańca.
Czytanie i studiowanie o Mari.
Nawiedzanie Jezusa-Hostii.
Kilkakrotna na dzień Komunia święta duchowna.
Raz na miesiąc przegląd niniejszego programu.

 

Znak zewnętrzny oddanych Maryi

Medalik Maryi na piersiach.
Na ustach hasło: Jezus Maryja!
W całym zachowaniu się: Ujmująca grzeczność.
Całkowita abstynencja od alkoholu i nikotyny.
Skromność w odzieży i noszeniu włosów.

 

Formuły

 
Uroczyste oddanie się Matce Bożej:
Najświętsza i Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Boga i ludzi! Dla uwielbienia Trójcy Przenajświętszej i składania przez całe wieki hołdu dziękczynienia i miłości Synowi Twojemu, Jezusowi Chrystusowi, wyrzekam się szatana, świata i swej woli, a oddaję się raz na zawsze pod Twoje rozkazy i dyspozycje. Wskarty łaską Bożą, za Twoją pomocą, gotowy jestem na wszystko, czegokolwiek zażądasz ode mnie teraz i w przyszłości, na zdrowie lub chorobę, długie życie lub śmierć przedwczesną, pomyślność lub cierpienie, pracę w ojczyźnie lub na misjach. Chcąc uczynić zadość Twym najgorętszym pragnieniom zbawienia nieśmiertelnych dusz, świadomie i dobrowolnie oddaję Ci, Najświętsza Panienko, na własność duszę swą i ciało wraz ze wszystkimi ich władzami, wszystkie moje dobra zewnętrzne i wewnętrzne, wszystkie dobre uczynki z całą ich wartością zadośćczynną, błagalną i zasługującą – wszystko, czym jestem, co posiadam i co w przyszłości posiąść mogę w porządku natury, łaski i chwały.

 

Codzienne odnawianie poświęcenia się Matce Bożej:
Twoim jestem i wszystko moje Twoim jest, Maryjo!

 

Intencja ranna przy obudzeniu się ze snu:
Maryjo, Tobie się oddaję i dla zbawienia dusz na świecie i ulgi w czyśćcu cierpiących – według Twej dyspozycji – pragnę modlić się, pracować, cierpieć, być posłusznym, posilać się, odpoczywać, żyć względnie umrzeć – Jezusa i Twoją wolę spełnić!

 

Intencja wieczorna przy układaniu się do snu:
Maryjo, Tobie się oddaję i dla zbawienia dusz na świecie i ulgi w czyśćcu cierpiących – według Twej dyspozycji – pragnę ułożyć się do snu, spać, budzić się, wstać względnie umrzeć – Jezusa i Twoją wolę spełnić!

 

Intencja podczas dnia przy ważniejszych czynnościach:
Zwracając się myślą do Maryi, oświadczamy Jej, iż przez ten czyn pragniemy: Twoją wolę spełnić! – Sprawić Ci przyjemność! – Zbawiać dusze!
Wystarczy jeden akt z tych trzech. Może też być inny według usposobienia serca.