Tagi

, , , ,

18 czerwca rozpoczyna się nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, której święto przypada 27 czerwca

18 czerwca rozpoczyna się nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, której święto przypada 27 czerwca

Rozmaite nazwy, pod jakiem Najświętszą Pannę Maryę wzywać zwykliśmy jedne wyrażają Jej wielkość, jak n. p. Matko Boska, Królowo Niebieska; inne przypominają Jej boleść, jak n. p.: Matko Boska, Królowo Męczenników; inne znowu wskazują nam Jej potęgę, jak naprzykład: Matko Boska Cudowna, Matko Boska Zwycięska, inne wreszcie wysławiają Jej dobroć, jak: Matko Łaskawa, Matko Pocieszycielko, Matko Dobrej Rady; lecz niezawodnie żadna Jej nazwa nie może skuteczniej wzbudzić w nas zaufania bez granic (a do tego, żebyśmy zostali wysłuchani, potrzeba koniecznie mieć zaufanie), jak ta najsłodsza nazwa Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Chociażbyśmy największe mieli w życiu trudności, chociażby nam najstraszniejsze zagrażały niebezpieczeństwa z powodu miejsca, czasu lub okoliczności, w których się znajdujemy, to ta nazwa Matki Boskiej przypomina nam, że ona zawsze może nam dać pomoc, chociażbyśmy pogrążeni byli w największym smutku, w największej boleści; chociażby już rozpacz nas ogarniała, pamiętajmy zawsze, że pokładając nadzieję w Matce Boskiej Nieustającej Pomocy, nie będziemy zawiedzeni.

 

 

Matka Boska jest nam prawdziwie nieustającą pomocą, bo jest Matką Jezusa Chrystusa. Bóg wszechmogący i nieskończenie dobry nie może niczego Matce Swojej odmówić. On do Niej ciągle przemawia: „O Matko moja, proś mię, o co tylko zechcesz, Twoje prośby są dla mnie rozkazami. O cokolwiek mię prosić będziesz, nigdy Ci nic nie odmówię. Ja jestem Twoim synem, a Tyś moją matką, to już jest dostatecznem, abyś miała prawo rozkazywać mi i ażebym ja czuł się obowiązanym słuchać Ciebie”. Słusznie więc święty Bernard nazywa Matkę Boską: „wszechmocnością błagalną”.

 

Matka Boska jest nam prawdziwie nieustającą pomocą, dlatego, że jest Królową całego świata. Wszystkie stworzenia są Jej poddane, Aniołowie i Święci, ludzie i złe duchy, niebo, ziemia i piekło. Św. Bernard mówi: że „ile stworzeń Bogu służy, tyle też sług ma Marya”. Nic się Jej potędze oprzeć nie może; jeżeli przeto zechce nam dać pomoc, to i cuda działać zdolna.

 

 

Matka Boska jest nam prawdziwie nieustającą pomocą, bo Ona jest wielką szafarką wszystkich łask Boskich. Pan Bóg oddał wszystkie w Jej ręce na to, ażeby je rozdawała komu zechce, kiedy zechce i jak zechce. Jej Serce macierzyńskie jest prawdziwym skarbem Bożym. Ona jest naszem życiem, naszą osłodą, naszą nadzieją. W Jej ręku znajdują się wszystkie łaski wiary, nadziei i miłości, dobrej woli, wytrwałości i zbawienia.

 

 

Matka Boska jest nam prawdziwie nieustającą pomocą, bo ma najczulsze serce. Św. Bernard, mówiąc o Jej niezmiernej dla nas dobroci, twierdzi, „że jest prawdziwie ziemią od Boga obiecaną, mlekiem i miodem płynącą”. Św. Piotr Damian taką do tej Panny Najświętszej modlitwę zanosi: „O najdroższa Orędowniczko nasza! serce Twoje tak jest czułe, że nie możesz widzieć nieszczęśliwych, bez litości nad nimi; a łaski u Boga masz tyle, że możesz zbawić wszystkich, których pod Twoją opiekę przygarniasz. Nie gardź-że nami, pomimo wielkiej nędzy naszej, racz przyjąć nas pod Twoją obronę, a jeżeli nawet prośby nasze nie zasługują na to, to idź, Matko Najświętsza, za popędem Serca Twojego i działaj stosownie do potęgi Twojej; bo, jeżeli Cię Pan Bóg tak możną uczynił, to na to, ażebyś miłosierniejszą była i skłonniejszą nieść nam pomoc”.

 

 

Matka Boska jest nam prawdziwie nieustającą pomocą, bo ma prawdziwie macierzyńskie dla nas serce. Chlubi się z nazwy Matka Miłości. Sama o sobie przez Proroka mówi: „Ja, Matka pięknej miłości” (ks. Ekkl. XXIV 24). Taka jest wielka Jej dobroć, że Jej żywot święty nie przestaje wydawać dla nas owoców dobroci. Bo cóż może wypłynąć ze źródła dobroci, jeżeli nie sama dobroć? Duch św. mówi przez Proroka, że Najświętsza Panna jest „jako piękna oliwa na polu” (ks. Ekkl. XXIV 19). Bo tak samo jak drzewo oliwne wydaje oliwę przydatną na światło, na okrasę i na lekarstwo; tak też z Serca Najśw. Panny Maryi spływają wszystkie łaski, światła, mocy i miłosierdzia. To piękne drzewo znajduje się na polu, a nie w ogrodzie, otoczonym murem lub płotem na to, ażebyśmy się wszyscy zbliżać mogli do tej Matki naszej i otrzymać od Niej potrzebną nam pomoc.

 

 

Matka Boska jest nam prawdziwie nieustającą pomocą. Ogłosił to światu całemu Archanioł, kiedy Ją pozdrowił słowami: „łaskiś pełna”. Najświętsza Panna sama nas tego nauczyła, wymawiając od dziewiętnastu już wieków sprawdzające się słowa: „Oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody” (Łuk. I 48) i wierni toż samo głoszą, powtarzając tę piękną modlitwę św. Bernarda: „Pomnij, najmiłościwsza Panno Maryo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto, do Ciebie się uciekając, Twojej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, był kiedy przez Ciebie opuszczonym”. Uczy nas tego Kościół święty, mówiąc w modlitwie kościelnej, przepisanej na dzień Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (24 maja): „Bóg postanowił w Najświętszej Pannie Maryi nieustającą pomoc dla obrony ludu chrześcijańskiego”. W pacierzach kapłańskich, przepisanych na cześć Matki Boski Nieustającej Pomocy, umieszczona jest modlitwa następująca: „Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś nam pozwolił osobliwą czcią otaczać Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, racz nam najmiłościwiej tej łaski udzielić, ażebyśmy we wszystkich potrzebach życia naszego doczesnego i w pielgrzymce naszej do wieczności doznawali ciągłej opieki Niepokalanej i Najświętszej Panny Maryi, i ażebyśmy przez Nią zasłużyli na wieczne zbawienie”. Dowodzą tego nareszcie i cuda niezliczone, które się w tych ostatnich czasach stały wskutek modlitw, zanoszonych do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przed Jej cudownym obrazem.

 

53 Nowenn do Najświętszej Maryi Panny na wszystkie święta uroczyste, kościelne i do miejsc świętych, Kraków 1897, str. 207-212.