Tagi

,

O najmilszy Jezu! – Któryś na pociągnienie serc naszych do Twojej miłości, - Serce Twoje w przenajświętszym Sakramencie na pokarm i pociechę duszy dać nam raczył, - spraw miłościwie, - abyśmy Ciebie, Odkupiciela naszego, chwalili – i najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną oddawali oraz i przez nieskończone wieki wieków. – Amen.

O najmilszy Jezu! – Któryś na pociągnienie serc naszych do Twojej miłości, – Serce Twoje w przenajświętszym Sakramencie na pokarm i pociechę duszy dać nam raczył, – spraw miłościwie, – abyśmy Ciebie, Odkupiciela naszego, chwalili – i najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną oddawali oraz i przez nieskończone wieki wieków. – Amen.

Na jutrznią.

 

Zacznijcie wargi nasze * chwalić Pana swego,
Zacznijcie opowiadać * dobroć Serca Jego.
Przyjdź nam, Jezu! na pomoc * z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli * obronę bezpieczną.

Chwała bądź Bogu Ojcu, * także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie * świętemu Duchowi;
Jak była na początku, * teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas, Jezu! * z Twej świętej opieki.

HYMN.

 

Zawitaj, słodkie Serce * Jezusa miłego,
Tyś się z nieba spuściło * dla ludu grzesznego.
O dobrotliwe Serce, * Stolico litości!
Tyś to Ojca błagało * za światowe złości.
Serce! Tyś pojednało * Boga z grzesznikami,
Ach! Wieleś pracowało * wszelkiemi siłami.
Żyłoś trzydzieści trzy lat * w człowieczej postaci,
Kochałoś tak grzeszniki, * jako swoich braci.

V. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże!
R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

 
Jezu najdobrotliwszy, – który z miłości niepojętej ku narodowi ludzkiemu – raczyłeś zstąpić na ten padoł płaczu, – chcąc przebłagać majestat Boski za grzechy całego świata, – zapomniawszy Bóstwa swojego, – raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, – zniewagi, – zelżywości, – ran i boleści, – na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; – prosimy Cię serdecznie, – przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, – wbij w serca nasze pamięć nieograniczonej miłości Twojej – i spraw to, – abyśmy Cię żadnymi grzechami nie obrażali, – i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

 

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
– R. Amen.

Na prymę.

Przyjdź nam, Jezu! na pomoc * z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli * obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, * także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie * świętemu Duchowi;
Jak była na początku, * teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas, Jezu! * z Twej świętej opieki.

HYMN.

Witaj, Serce najświętsze, * któreś żyjąc z nami,
Miłości nas uczyło * swymi przykładami.
Tyś z miłości kalectwo * wszelkie uzdrawiało
I grzesznikom skruszonym * grzechy odpuszczało.
Tyś nauki po świecie * przykładne dawało,
Tyś Boga prawdziwego * ludziom ogłaszało;
Tyś nakarmiło rzeszę, * pięciorgiem chlebami,
Pięć tysięcy na puszczy, * i dwiema rybami.

V. O Serce miłosierne! Racz być zawsze z nami,
R. Opatruj nas żyjących swojemi łaskami.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jezu najdobrotliwszy, – który z miłości niepojętej ku narodowi ludzkiemu – raczyłeś zstąpić na ten padoł płaczu, – chcąc przebłagać majestat Boski za grzechy całego świata, – zapomniawszy Bóstwa swojego, – raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, – zniewagi, – zelżywości, – ran i boleści, – na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; – prosimy Cię serdecznie, – przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, – wbij w serca nasze pamięć nieograniczonej miłości Twojej – i spraw to, – abyśmy Cię żadnymi grzechami nie obrażali, – i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
– R. Amen.

Na tercyą.

Przyjdź nam, Jezu! na pomoc * z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli * obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, * także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie * świętemu Duchowi;
Jak była na początku, * teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas, Jezu! * z Twej świętej opieki.

HYMN.

Nie dość Serca dobroci, * wskrzeszasz umarłego
Łazarza, i przywracasz * do życia pierwszego.
Ale i dusze leczysz * w ostatnim momencie,
Gdy Sakrament stanowisz * w nowszym testamencie.
O serdeczna miłości! * Co Cię tak zniżyło,
I że Cię do umycia * nóg Uczniów schyliło;
Nawet i Judaszowe * umywałeś nogi,
Chcący, abyś go odwiódł * od piekielnej drogi.

V. O Serce Jezusowe! Obmyj z nas każdego,
R. Abyśmy się chronili od wszystkiego złego.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jezu najdobrotliwszy, – który z miłości niepojętej ku narodowi ludzkiemu – raczyłeś zstąpić na ten padoł płaczu, – chcąc przebłagać majestat Boski za grzechy całego świata, – zapomniawszy Bóstwa swojego, – raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, – zniewagi, – zelżywości, – ran i boleści, – na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; – prosimy Cię serdecznie, – przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, – wbij w serca nasze pamięć nieograniczonej miłości Twojej – i spraw to, – abyśmy Cię żadnymi grzechami nie obrażali, – i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
– R. Amen.

Na sextę.

Przyjdź nam, Jezu! na pomoc * z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli * obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, * także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie * świętemu Duchowi;
Jak była na początku, * teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas, Jezu! * z Twej świętej opieki.

HYMN.

O Jezu! Co za boleść * była serca Twego,
Gdyś się w Ogrójcu modlił * dla ludu grzesznego.
Krwawym się potem pocił, * modląc się za ludzi,
Niechajże nas Twa dobroć * do miłości wzbudzi.
O Jezu! Co za boleść * Serce Twoje czuje,
Kiedy Judasz zdradziecko * k’Tobie przystępuje.
Całowaniem zdradliwem * wydał Pana swego,
O Jezu! Zachowaj nas * od fałszu każdego.

V. Od fałszu i obłudy zachowaj nas, Boże!
R. Niechaj nam dobroć Serca Twego dopomoże.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jezu najdobrotliwszy, – który z miłości niepojętej ku narodowi ludzkiemu – raczyłeś zstąpić na ten padoł płaczu, – chcąc przebłagać majestat Boski za grzechy całego świata, – zapomniawszy Bóstwa swojego, – raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, – zniewagi, – zelżywości, – ran i boleści, – na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; – prosimy Cię serdecznie, – przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, – wbij w serca nasze pamięć nieograniczonej miłości Twojej – i spraw to, – abyśmy Cię żadnymi grzechami nie obrażali, – i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
– R. Amen.

Na nonę.

Przyjdź nam, Jezu! na pomoc * z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli * obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, * także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie * świętemu Duchowi;
Jak była na początku, * teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas, Jezu! * z Twej świętej opieki.

HYMN.

O Jezu! Co za boleść * Serce Twe cierpiało,
Wtenczas gdy Cię swawolne * żołnierstwo imało,
Od Uczniów opuszczony, * Żydzi Cię dręczyli,
Powrozami krępując, * kolanmi tłoczyli.
Jak złoczyńcę jakiego * pod sąd Cię oddają,
O Jezu! Jakże Bóstwu * Twemu uwłaczają.
Padajmyż na kolana * razem z Aniołami,
O Boże w ludzkiem ciele, * zmiłuj się nad nami!

V. Odwróć, Jezu! Ślepotę od serca naszego,
R. Byśmy Cię w uczciwości mieli Pana swego.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jezu najdobrotliwszy, – który z miłości niepojętej ku narodowi ludzkiemu – raczyłeś zstąpić na ten padoł płaczu, – chcąc przebłagać majestat Boski za grzechy całego świata, – zapomniawszy Bóstwa swojego, – raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, – zniewagi, – zelżywości, – ran i boleści, – na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; – prosimy Cię serdecznie, – przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, – wbij w serca nasze pamięć nieograniczonej miłości Twojej – i spraw to, – abyśmy Cię żadnymi grzechami nie obrażali, – i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
– R. Amen.

Na nieszpór.

Przyjdź nam, Jezu! na pomoc * z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli * obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, * także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie * świętemu Duchowi;
Jak była na początku, * teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas, Jezu! * z Twej świętej opieki.

HYMN.

O serdeczna miłości * Jezusa naszego!
Jak wieleś ucierpiało * u Annasza złego.
Wzgardy i zelżywości * i srogi policzek,
Nad Tobą wymyślali, * zwiedziony lud wszystek.
Do piwnicyś wtrącony * od żydostwa złego,
Kościół w Twej zelżywości * nie śmie zjawić tego.
Do słupa przywiązali, * bijąc w twarz i szyję,
Kazali prorokować: * Jezu! Kto Cię bije?

V. O Proroku prawdziwy! Dobroć Serca Twego,
R. Jakoś wiele ucierpiał dla grzechu naszego.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jezu najdobrotliwszy, – który z miłości niepojętej ku narodowi ludzkiemu – raczyłeś zstąpić na ten padoł płaczu, – chcąc przebłagać majestat Boski za grzechy całego świata, – zapomniawszy Bóstwa swojego, – raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, – zniewagi, – zelżywości, – ran i boleści, – na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; – prosimy Cię serdecznie, – przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, – wbij w serca nasze pamięć nieograniczonej miłości Twojej – i spraw to, – abyśmy Cię żadnymi grzechami nie obrażali, – i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
– R. Amen.

Na kompletę.

Przyjdź nam, Jezu! na pomoc * z miłością serdeczną,
Byśmy w Tobie znaleźli * obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, * także i Synowi,
I równemu Im w Bóstwie * świętemu Duchowi;
Jak była na początku, * teraz i na wieki,
Nie wypuszczaj nas, Jezu! * z Twej świętej opieki.

HYMN.

O Jezu ukochany, * serdeczna Miłości!
Jak srodześ biczowany * za nasze sprośności.
Jezu w ciernie ubrany * od żydostwa złego,
Jezu na śmierć sądzony * od złego sędziego!
Dźwigając krzyż na straszną * górę Kalwaryi,
Spotykasz się ze sercem * płaczliwem Maryi.
Gdy z miłości na krzyżu * Pan Jezus umiera,
Woła: Pragnę zbawienia, * niebo nam otwiera.

V. Proś Ojca przedwiecznego za nami grzesznymi,
R. Ażeby nas połączył w niebie z Wybranymi.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Jezu najdobrotliwszy, – który z miłości niepojętej ku narodowi ludzkiemu – raczyłeś zstąpić na ten padoł płaczu, – chcąc przebłagać majestat Boski za grzechy całego świata, – zapomniawszy Bóstwa swojego, – raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, – zniewagi, – zelżywości, – ran i boleści, – na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; – prosimy Cię serdecznie, – przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, – wbij w serca nasze pamięć nieograniczonej miłości Twojej – i spraw to, – abyśmy Cię żadnymi grzechami nie obrażali, – i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.
V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
– R. Amen.

Polecenie godzinek.

Te godzinki na chwałę * Twoją ofiarujem,
Oraz i nasze serca * wiecznie Ci darujem,
Przyjmijże je łaskawie * ze szczerej miłości,
O Jezu dobrotliwy, * odpuść nasze złości.

Bo bardziej Ci złość nasza * serce Twe zraniła,
Niźli włócznia Longina, * choć Ci bok przeszyła,
O Jezu! Tyś Krwią z boku * otwarł oko jego,
Naówczas Ciebie poznał * Boga prawdziwego.

O Jezu! My Cię znamy, * wiarą oświeceni,
Daj, byśmy przez Twą mękę * mogli być zbawieni.
Odpuść nam nieprawości, * żałujem serdecznie,
Daj, byśmy Cię chwalili * na wiek wieków wiecznie.
Amen.

V. O najświętsze Serce Zbawiciela Pana!
R. Racz dać, aby Cię dusza każda wychwalała.
V. Panie! Wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

O najmilszy Jezu! – Któryś na pociągnienie serc naszych do Twojej miłości, – Serce Twoje w przenajświętszym Sakramencie na pokarm i pociechę duszy dać nam raczył, – spraw miłościwie, – abyśmy Ciebie, Odkupiciela naszego, chwalili – i najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną oddawali oraz i przez nieskończone wieki wieków. – Amen.