Tagi

,

Mater boni consilii

W tym roku wypadło święto Matki Boskiej Dobrej Rady i III ndz po Wielkanocy, święto Opieki św. Józefa.

O najchwalebniejsza Panno, wiecznym postanowieniem Najwyższego wybrana na Matkę Słowa Przedwiecznego, które stało się Ciałem; skarbniczko łask Bożych i pośredniczko grzeszników, ja Twój najniegodniejszy sługa uciekam się do Ciebie, abyś raczyła być moją przewodniczką i doradczynią na tej łez dolinie. Wyjednaj mi przez najdroższą Krew Twego Boskiego Syna przebaczenie moich grzechów, zbawienie mej duszy i wszystko, co mi do dostąpienia tegoż jest potrzebne lub pożyteczne. Błagaj też o triumf Kościoła św. nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.

500 dni odpustu. (Św. Penit. Ap., 29. V. 1933)

Fragment z książeczki: „Kwiat Eucharystyczny”, Kraków 1939, str. 363.