Tagi

, , , , ,

Maria Leszczynska    Postanowione już było małżeństwo króla francuskiego Ludwika XV z Marją Leszczyńską, gdy babka jej zapytała ją, co sądzi o świetnym losie który ją czeka. „Niestety – odpowiedziała królewna – jedną tylko myślą trapię się od ośmiu dni, oto że bardzo będę nieszczęśliwą, jeżeli korona, którą włoży na moje skronie król francuski, pozbawi mię tej, którą król nieba dla mnie przeznaczył.” Ponieważ życie osób związanych Sakramentem Małżeństwa pełne jest utrapień, utrudniających zbawienie, przeto osoby z zastanowieniem, jako ta królewna, której słowa przytoczyłem, trwożą się przed temi trudnościami.
Jezus Chrystus wszelako, pragnąc osobom żyjącym w małżeństwie dopomóc w spełnianiu ciężkich obowiązków ich stanu, podniósł małżeństwo do godności Sakramentu. Przez to przyjmujący go ludzie odbierają łaski te, że świętą miłością złączeni, po chrześcijańsku wypełniają obowiązki swego stanu. Aby przystąpić do tego Sakramentu powinno się być w stanie łaski.

Ks. Jan Berthier, Książka dla dzieci, 1928, rozdział XCIII, str.212.