Tagi

,

SWIETY_JOZEF-BEZ_KORON

  Na jutrznią.

Zacznijcie usta nasze * chwalić Boga swego,
I wielbić Go na wieki * w świętych Sługach Jego,
Przybądź na pomoc, święty * Józefie, Piastunie,
Z Jezusem i Maryą * przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu i Synowi * Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie * Duchowi świętemu,
Jak była na początku * i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny * na wiek wieków słynie.

HYMN.

Józefie! z pokolenia * Dawida wydany,
Opiekunie Jezusa * od Boga wybrany!
Poślubiony Panience * stanu anielskiego,
Stróżu Arki przeczystéj * Króla niebieskiego!
Tyś sam jeden z młodzianów * innych bardzo wiele
Oblubieńcem Maryi * obrany w kościele;
Gdy laska zakwitnęła * w ręku twych cudownie,
Gołębica usiadła * na głowie nadobnie.

V. Postanowił go Panem domu swemu,
R. I Książęciem wszystkiej posiadłości Jego.
V. Módl się za nami, święty Józefie!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie! wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie! – abyśmy przez zasługi Józefa świętego, – Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojéj, – wspomożeni byli, – iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, – aby nam za jego przyczyną dano było. – Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

Na Prymę.

Przybądź na pomoc, święty * Józefie, Piastunie,
Z Jezusem i Maryą * przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu i Synowi * Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie * Duchowi świętemu,
Jak była na początku * i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny * na wiek wieków słynie.

HYMN.

Tyś strapiony, nie wiedząc * skrytej tajemnice,
Myślisz zaraz opuścić swą Oblubienicę;
Jużto wszystko szwankuje! * We śnie Aniół głosi:
Wesel się, mówi, nie bój, * Panna Boga nosi.
Ocknąwszy tedy ze snu * uwierzyłeś słowom,
Jakoż téż należało * takim wierzyć mowom;
Zjednaj nam, byśmy wiary * świętej tajemnice
Poznawszy, obaczyli * w niebie Boskie lice.
V. Sprawiedliwy rozrastać się będzie jako lilia,
R. I będzie kwitnął przed Panem.
V. Módl się za nami, święty Józefie!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 Módlmy się.
Prosimy Cię Panie! – abyśmy przez zasługi Józefa świętego, – Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojéj, – wspomożeni byli, – iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, – aby nam za jego przyczyną dano było. – Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

Na Tercyą.

Przybądź na pomoc, święty * Józefie, Piastunie,
Z Jezusem i Maryą * przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu i Synowi * Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie * Duchowi świętemu,
Jak była na początku * i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny * na wiek wieków słynie.

HYMN.

Wszystek świat popisują, * idźże do Betleem;
Oddaj swe posłuszeństwo * pospiesz z Zbawicielem,
Który się tam narodzi * obaczysz Go w ciele,
Czego czekał Symeon * przez lat bardzo wiele.
Stało się, że Marya * Jezusa powiła,
W pieluszki uwinąwszy, * w żłobie położyła,
Którego nawiedzając * pasterze witali,
Toż czyniąc trzej Królowie * dary Jemu dali.
V. Zaszczepiony w domu Pańskim.
R. W przysionkach domu Boga naszego.

V. Módl się za nami, święty Józefie!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie! – abyśmy przez zasługi Józefa świętego, – Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojéj, – wspomożeni byli, – iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, – aby nam za jego przyczyną dano było. – Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

Na Sextę.

Przybądź na pomoc, święty * Józefie, Piastunie,
Z Jezusem i Maryą * przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu i Synowi * Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie * Duchowi świętemu,
Jak była na początku * i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny * na wiek wieków słynie.

HYMN.

Nie śpi Heród okrutny, * już dziatki morduje,
Krew niewinną rozlewa, * Boga prześladuje,
Swym mieczem na Maryi * Jedynaka godząc;
Kwapże się do Egiptu, * z Jezusem uchodząc.
Natychmiast usłuchałeś * głosu anielskiego,
Byś od śmierci zachował * Syna panieńskiego;
Zostawałeś w Egipcie * z Jezusem i Jego
Matką miłą, Maryą, * do czasu pewnego.
V. Wierny sługa i roztropny,
R. Którego Pan postanowił na Stróża Matki swojej.

V. Módl się za nami, święty Józefie!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 Módlmy się.
Prosimy Cię Panie! – abyśmy przez zasługi Józefa świętego, – Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojéj, – wspomożeni byli, – iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, – aby nam za jego przyczyną dano było. – Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

Na Nonę.

Przybądź na pomoc, święty * Józefie, Piastunie,
Z Jezusem i Maryą * przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu i Synowi * Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie * Duchowi świętemu,
Jak była na początku * i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny * na wiek wieków słynie.

HYMN.

Ty po śmierci Heroda, * z przestrogi anielskiéj,
Powróciłeś do ziemi * znowu izraelskiej,
Szedłszy do Galilei * z Bogiem, Matką Jego,
Zażywałeś w Nazaret * stanu pokornego.
I tam między krewnymi * w radości mieszkałeś,
Zbawiciela z dzieciństwa * światu wychowałeś,
Żywiłeś ciężką pracą, * potem czoła swego,
Pod swą mając opieką * Boga wcielonego.
V. Umiłował go Pan i przyozdobił,
R. W odzienie chwały przyoblekł go.

V. Módl się za nami, święty Józefie!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie! – abyśmy przez zasługi Józefa świętego, – Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojéj, – wspomożeni byli, – iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, – aby nam za jego przyczyną dano było. – Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

Na Nieszpór.

Przybądź na pomoc, święty * Józefie, Piastunie,
Z Jezusem i Maryą * przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu i Synowi * Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie * Duchowi świętemu,
Jak była na początku * i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny * na wiek wieków słynie.

HYMN.

Tyś był stracił Jezusa * dwunastego roku,
Jedyną twą pociechę, * jak źrenicę w oku
Szukasz wszędzie, znajdujesz * w pośrodku doktorów,
Strzeżesz, pilno wiecznego * Króla Archaniołów.
Któryć się w posłuszeństwo * jak Ojcu podaje,
Twoim Pan nieba, ziemi * poddanym się staje.
Ojcem ciebie mianuje, * Matką zaś Maryą,
Ten któremu Anieli * wiecznie czołem biją.
V. Ten, który strzeże Pana swego,
R. Na wieki uczczon będzie.

V. Módl się za nami, święty Józefie!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie! – abyśmy przez zasługi Józefa świętego, – Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojéj, – wspomożeni byli, – iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, – aby nam za jego przyczyną dano było. – Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

Na Kompletę.

Racz nas nawrócić grzesznych, * o Panie! do siebie,
Byśmy z Tobą na wieki * królowali w niebie.
Przybądź na pomoc, święty * Józefie, Piastunie,
Z Jezusem i Maryą * przy ostatnim zgonie.
Chwała Ojcu i Synowi * Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie * Duchowi świętemu,
Jak była na początku * i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny * na wiek wieków słynie.

HYMN.

Szczęśliwyś jest, Józefie! * gdy cię leżącego
Trzyma Jezus z Maryą * już konającego;
Za twe wierne usługi * posługęć oddają,
Przy świętém zejściu twojém * pociechy dodają,
Z jednéj strony Pan Jezus, * z drugiéj Matka Jego,
Anieli też trzymają * Józefa świętego;
Tak szczęśliwie dokonał, * który służył wiernie,
Teraz bierze zapłatę * w niebie nieśmiertelnie.
V. Ukoronowałeś go chwałą żywota, Panie!
R. I postanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich.
V. Módl się za nami, święty Józefie!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

      Módlmy się.
Prosimy Cię Panie! – abyśmy przez zasługi Józefa świętego, – Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojéj, – wspomożeni byli, – iż czego prośbami naszemi otrzymać nie możemy, – aby nam za jego przyczyną dano było. – Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. – R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.

Ofiarowanie.

Te godzinki pokornie * z serca uprzejmego
Ofiarujęć, Patronie! * Ty przed Pana swego
Zanieś na tron wysoki * w modlitwie gorącej,
Abyśmy byli w chwale * końca nie znającej.