Tagi

, , , , , ,

Papież Pius IX, 8 grudnia 1870, ogłasza uroczyście św. Józefa Patronem całego Kościoła

Papież Pius IX, 8 grudnia 1870, ogłasza uroczyście św. Józefa Patronem całego Kościoła

Papież Leon XIII w encyklice z 15 sierpnia 1889r., poświęconej rozbudzeniu czci do św. Józefa, w tych tak ponurych niestety barwach maluje stan moralny ówczesnego świata: „U bardzo wielu ludzi zanika wiara, która jest początkiem wszystkich cnót chrześcijańskich, stygnie miłość; młodzież wzrasta w znieprawionych poglądach i obyczajach; Kościół Jezusa Chrystusa jest zewsząd zwalczany siłą i przebiegłością, a papiestwu wydaje się zaciętą wojnę; same podwaliny religii wstrząsnąć pragnie rosnące z każdym dniem zuchwalstwo”.
Jeśli zaś te słowa odniesiemy do naszych teraźniejszych czasów i przypomnimy nadto, co mówi obecnie nam panujący Papież Pius XI w swoich sławnych Encyklikach o położeniu współczesnego świata, z bólem niestety wyznać trzeba, że niewielka lub prawie żadna nie nastąpiła poprawa. Mówi się wprawdzie dzisiaj o budzącym się, powszechnym duchu religijnym, lecz jeśli uważniej przyjrzymy się dzisiejszemu życiu religijnemu szerokiego ogółu, uznamy, że to rozbudzenie ducha religijnego nie jest niczym innym, jak wzmożoną co prawda pobożnością ograniczonej liczby od dawna praktykujących, gdy tymczasem szeroki ogół, a zwłaszcza młodzież, tak daleko i coraz dalej odstępuje od zdrowych zasad życia prawdziwie chrześcijańskiego, lub w najlepszym razie obowiązki religijne uważa za przykry ciężar, który dla oczu ludzkich acz niechętnie dźwigać trzeba. Dlatego dzisiaj i zwłaszcza dzisiaj potrzeba wzniosłego, dla wszystkich dostępnego wzoru życia i świętości, wzoru, w którymby każdy: starzec, młodzieniec i dziecię nawet mogło znaleźć odpowiedni pokarm dla ducha; takim właśnie wzorem jest św. Józef.

Z książeczki O Bernard od Matki Bożej, Święty Józef wzór nasz i opiekun, Kraków 1939, rozdział II, str. 26-28.