Tagi

, , , , , , , ,

Duch Święty czuwa nad papieżem nie tylko wtedy, kiedy on wydaje uroczyście orzeczenia dogmatyczne, ale także kiedy spełnia swój codzienny urząd nauczycielski.

Duch Święty czuwa nad papieżem nie tylko wtedy, kiedy on wydaje uroczyście orzeczenia dogmatyczne, ale także kiedy spełnia swój codzienny urząd nauczycielski.

Udowodnienie prawdy, że wszystkie łaski otrzymujemy przez Maryję

Dowód rozumu oświeconego wiarą

Kto zdobył skarb swoją pracą, trudem i cierpieniem, ma również prawo dysponowania tym skarbem. A ponieważ Najśw. Panienka Swoją modlitwą, pracą, cierpieniem, zdobyła razem z Chrystusem skarb wszystkich łask – więc też razem z Chrystusem ma prawo w niebie dysponowania tym skarbem.
Co P. Jezus wysłużył dla ludzkości de condigno, to wszystko wysłużyła de congruo Niepokalana. P. Jezus zaś przez to, iż wysłużył rodzajowi ludzkiemu łaski i dary nieba, stał się Rozdawcą i Szafarzem ich wszystkich – więc też i Niepokalana.

Dowód ze zwyczajnej nauki papieży

Możemy bezpiecznie polegać na zwyczajnej nauce papieży. A ponieważ cały szereg papieży naucza, iż wszystkie łaski otrzymujemy od Boga przez Maryję – więc możemy bezpiecznie uznawać za prawdę, iż wszystkie łaski otrzymujemy przez Maryję.


Trudno byłoby przytaczać zdania wszystkich papieży, którzy w tym względzie zabierali głos. Skromne ramy tej książki nie pozwalają na to. Opuszczamy tedy papieży: Benedykta XIV, Piusa VII, Piusa VIII, Leona XIII. przytoczymy tylko czterech ostatnich.
Pius IX w encyklice „Ubi primum” mówi: Taka jest wola Tego, Który chciał, byśmy wszystko mieli przez Maryję. – Pius X w encyklice „Ad diem illum laetissimum” pisze: Maryja zasłużyła sobie, by stać się Odnowicielką upadłej ludzkości i Rozdawczynią skarbów Bożych, zdobytych za cenę Krwi Jezusa Chrystusa. – Benedykt XV w liście apostolskim z 5 maja 1917 roku tak się wyraża: Na mocy postanowienia Opatrzności otrzymujemy wszystkie łaski przez ręce Maryi. – Pius XI w encyklice „Miserentissimus Redemptor” śmiało powiada: Chrystus chciał przybrać sobie Matkę Swą na Orędowniczkę grzeszników, Rozdawczynię i Pośredniczkę łask.
Mamy tutaj naukę kilku papieży. Powaga Zastępcy Chrystusa na ziemi jest zawsze godna czci i uległości z naszej strony. Nigdy nam nie wolno lekceważyć głosu papieża, choćby tylko jednego, gdy poucza nas o prawdzie dotyczącej wiary świętej. Tym więcej zaś mamy szanować zdanie całego szeregu papieży, którzy o tej samej prawdzie jednakowo się wyrażają.
Siła przekonywująca niniejszego dowodu wzrośnie, gdy zwrócimy jeszcze uwagę na to, że naukę tę podają papieże w sposób zupełnie jasny i pewny i to nie w jakichś prywatnych rozmowach, ale w publicznych dokumentach, skierowanych do całego Kościoła.
Duch Święty czuwa nad papieżem nie tylko wtedy, kiedy on wydaje uroczyście orzeczenia dogmatyczne, ale także kiedy spełnia swój codzienny urząd nauczycielski.