Tagi

, ,

W czasach odstępstwa od wiary Kościół wystawia swoim wiernym Józefa Świętego

W czasach odstępstwa od wiary Kościół wystawia swoim wiernym Józefa Świętego

Opowiadają księgi starego Testamentu, że gdy egipski król Faraon dowiedział się o kilkoletniem głodzie i innych klęskach, zagrażających jego państwu, wyprowadził Józefa Patryarchę z ciemnego więzienia i rzekł do niego: „Ponieważ tobie objawił Pan Bóg te rzeczy, jakżebym ja chciał szukać mędrszego nad ciebie!” I uczynił go panem domu swego i całego państwa, powierzając mu zarząd jego, – jednym tronem tylko go przewyższając. I dał mu za małżonkę najznakomitszą z dziewic egipskich, i uczynił go według księgi Mojżeszowej, jakoby ojcem króla samego, i rozkazał ogłosić po całym kraju, jaka go czcią i władzą ozdobił. A gdy, za nadejściem klęsk przepowiedzianych, lud zwracał się do króla, błagając o pomoc, odpowiadał im: „Idźcie do Józefa, a cokolwiek wam powie – czyńcie!”


To wszystko było tylko słabą figurą tego, co się spełniło w kolei wieków na Ś. Józefie i co się dziś na tymże Opiekunie naszym spełnia.

Zastępcy Chrystusa, zważając obecne utrapienia Kościoła Bożego i grożące mu klęski, a nie mogąc znaleźć między Świętymi pewniejszego Opiekuna nad tego, któremu Bóg własnego Syna i Matkę Jego powierzył, wydobywają Go z dotychczasowego ukrycia i przyłączają do Niepokalanie Poczętej Panny, której chwałę niedawno ogłosili. Jemu wiec zlecają opiekę nad Domem Bożym i nad całym światem, oznajmiają wiernym jaka czcią wyjątkową chcą Go otoczyć i zdają się wołać do wszystkich: „Idźcie do Józefa! Czy chcecie tarować Kościół Święty wśród ogólnych prześladowań – On ma od Boga daną władzę, aby Go, jako Patron ocalił, tak jak niegdyś ochronił Boskie Dzieciątko. Czy to chcecie mieć wzór do naśladowania w obecnych trudnych czasach – w Nim go znajdziecie, a cokolwiek ujrzycie Go czyniącego w podobnych okolicznościach – i wy to czyńcie. Czy wreszcie w jakiejkolwiek potrzebie duchowej, lub doczesnej zostajecie – idźcie do Józefa, bo On jest powszechnym szafarzem łask moich dla wszystkich.
Uroczystość Ś-go Józefa, „Idźcie do Józefa” przez brata Honorata Kapucyna, Warszawa 1912